Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Engagerade medborgare har tyckt till om Hässleholm

Den vackra naturen, samhörigheten där man bor och de goda kommunikationerna till andra platser. Det är några av de stora fördelar med Hässleholms kommun, som kom fram under den inledande inlyssningsfasen som gjorts under våren 2019 i samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen.


– Jag har träffat många som bor och verkar på landsbygden och som ser stor potential i de kvaliteter som finns här, som till exempel tystnad, mörker och avskildhet. Här handlar synpunkterna om att bevara landsbygdens värden, men komplettera med infrastrukturer och service som gör livet lätt att leva, säger Maria Månsson Brink, som är ansvarig för översiktsplanen på Hässleholms kommun.


Att tänka sig 20 år fram i tiden. Vägar, bostäder, platser där vi möts. Just nu jobbar vi på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Planen ska berätta hur den fysiska miljön kan utvecklas och planeras på lång sikt.


Många medborgare

För att få underlag till det arbetet med översiktsplanen har Maria Månsson Brink varit i Hörja, Röke, Hästveda, Sösdala och tolv andra platser i kommunen för att höra en stor spridning av olika medborgare:


Jag vill framföra ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit hittills under översiktsplanens inlyssningsrunda och som hjälpt oss att fånga platsens själ i Hässleholms kommun. Tack vare engagerade kommunmedlemmar har vi fått en breddad bild och många värdefulla synpunkter, säger hon och fortsätter:


– Det många medborgare lyft som bra med vår kommun är naturen och dess värden, samt våra exceptionellt goda kommunikationer. Bland de utmaningar vi har identifierat finns en uppgivenhet och ett förakt gentemot kommunen som organisation, behov av upprustning av förfallna byggnader och önskemål om nybyggnation av lägenheter i stationsorterna.


Bredd av människor och intressen

Att turnera runt i Hässleholms kommun gav Maria även många fina möten med stolta medborgare som njöt av livet i sina hobbies, medan andra – ofta yngre – drömde om en snabb utveckling av staden.


– När min kollega Sofie och jag var i Finja var vi bland annat på bryggan ”Slingra dig” i Finjasjön. Här träffade vi två engagerade fågelskådare som generöst bjöd in oss till att titta på ägretthägrar genom deras kikare. Fågellivet i Finjasjön är verkligen unikt, säger Maria och fortsätter:


– I stadsparken träffade jag fem extremt engagerade gymnasietjejer som gav mig många inspirerande inspel. De gav uttryck för en längtan efter en mer urban och utsmyckad stad, med större utbud och högre puls.


En vacker kommun

De 300 personer hon har träffat har fått svara på två inledande frågor: Vad är Hässleholms kommun för dig och hur vill du att det ser ut här i framtiden? Tillsammans har alla bidragit i det inledande arbetet med översiktsplanen, som handlar om att lära känna kommunens identitet och formulera en vision kring framtidens Hässleholm.


– Förutom att träffa mycket människor och samla in synpunkter och information genom intervjuer har vi också fått se hela kommunens yta, vilket är nödvändigt och värdefullt i det fortsatta arbetet, säger Maria och fortsätter:

– Jag slås av vilken vacker kommun vi har, både när det gäller byar, stationsorter, staden, skogarna, sjöarna, åkrarna, ängarna och vulkanerna.Lursjön

Lursjön. Foto: Thomas Lindahl

Tyringe

I Tyringe. Foto: Maria Månsson Brink

Röke kyrka

Röke kyrka. Foto: Maria Månsson Brink

Skiss över översiktsplaneprocessen

De olika stegen i processen med att ta fram den nya översiktsplanen för Hässleholms kommun. Illustration: Malin Wiik

Mer information

  • Efter den inledande inlyssningsfasen i arbetet kommer kommunen att ta fram ett förslag till översiktsplan.

  • När förslaget är klart ska det ut på så kallat samråd, då du har chans att lämna synpunkter och komma med förslag och idéer.

  • Enligt den aktuella tidsplanen kommer samråd för översiktsplanen att vara sommaren 2020, utställning sommaren 2021, och antagande av politikerna (beslut) under hösten 2021.