Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Barn- och utbildningsnämnden i korthet

På agendan var bland annat budgetuppföljning, utbudet av gymnasieprogram för 2020/21 och fortsatt samarbete med Malmö FFs fotbollsakademi. Terminens sista sammanträde för barn- och utbildningsnämnden genomfördes den 20 juni och som traditionen bjuder spenderades dagen på en av kommunens skolor, denna gång i Västerskolans aula. 

Budgetuppföljningen godkändes

Barn- och utbildningsnämnden godkände budgetuppföljningen och riktade ett tack till verksamheterna för hur underskottet har hanterats. Uppföljningen visar att förvaltningen har 35mkr kvar av underskottet att hantera.


Det är ett fantastiskt arbete som gjorts med att sänka kostnaderna, enades ordförande och 2.a vice ordförande om.


Pojkar visar markant bättre resultat än föregående år

Nämnden fick information om betygsresultaten för elever som har avslutat grundskolan i Hässleholms kommun. Resultaten visar att meritvärdet har höjts med nästan 10 poäng sedan föregående år. Avgångseleverna har nu ett genomsnittligt meritvärde om nästan 213 poäng. Särskilt pojkarnas resultat har utvecklats positivt. Även andelen elever som har slutbetyg i samtliga ämnen har förbättrats, liksom andelen elever som är behöriga att söka nationella gymnasieprogram. Någon nationell statistik finns ännu inte tillgänglig.


Gymnasieutbudet 2020/21 är klart

Barn och utbildningsnämnden har nu fastställt gymnasieutbudet för läsåret 2020/21. Förslaget som barn- och utbildningsnämnden tog ställning till bygger på att tillgodose så många elevers förstahandsval som möjligt med hänsyn till organisatoriska och ekonomiska förutsättningar. Förvaltningen strävar är att ha en hög fyllnadsgrad i undervisningsgrupperna och att IMV-elever ska antas på utvalda yrkesprogram om det finns lediga utbildningsplatser när samtliga behöriga elever har antagits.


Samarbete med MFF fortsätter

Samarbetsavtalet mellan Malmö FF:s Fotbollsakademi och Hässleholms kommun förlängs tillsvidare. Totalt har 26 pojkar och flickor årligen antagits till årskurs 7 från och med höstterminen 2016. Från hösten 2018 blev fotbollsakademin fullt utbyggd med fotbollsklasser i årskurs 7, 8 och 9.

Fotbollen är ett medel för att motivera ungdomarna till att lyckas med sina studier. Elever vid Malmö FF:s fotbollsakademier uppvisar mycket goda studieresultat. Både pojkar och flickor, som tillhör fotbollsakademin, uppvisar klart högre meritvärden än övriga elever på Västerskolan, säger Stefan Larsson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden.


Vid en utvärdering med fyra representanter från Västerskolans skolråd och som även är vårdnadshavare till barn i fotbollsklasserna framkom det att de kan rekommendera fotbollsakademin till andra och att både de och deras barn är nöjda med studierna och fotbollsträningen som helhet.