Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Lovskolan är i full gång

I två veckor går 85 blivande 9:or och gymnasieelever i lovskola. Dagar som kan vara avgörande för deras fortsatta studier. Till deras hjälp har de 18 lärare och studiehandledare.

Lovskola på Lärredaskolan

Lovskolan är en god chans att komma in på på ett gymnasieprogram till hösten.

Lovskolan har startat. Kristina Stigsdotter är rektor för sommarskolan och hon är nöjd så här långt.

Vi har 85 elever i sommarskolan och 18 vuxna; lärare, studiehandledare, specialpedagog och stödfunktioner tex. personal som jobbar med elever med hög frånvaro och en som ansvarar för att det är lugnt under lunchtid. Den här sommaren provar vi dessutom några nya inslag. Vi har bland annat träffat de elever som har stort behov av stöd tillsammans med deras vårdnadshavare inför lovskolan för att prata om vad de behöver för stöd i klassrummet, säger Kristina Stigsdotter, rektor.

Flera av sommarskolans elever har utmaningar i skolan: dyslexi, dyspraxi, adhd, autism eller tycker att det är svårt med sociala kontakter. Därför ordnade verksamheten ett öppet hus dagen innan då elever fick chansen besöka skolan och träffa lärarna. Kristina och hennes kollegor har dessutom träffat elever med särskilda behov en och en tillsammans med vårdnadshavarna för att prata om vilka önskemål och behov eleven har i klassrummet.


De tar chansen på lovskolan

Två tjejer från Vinslöv deltar i lovskolan. De ska båda börja första året på gymnasiet och berättar att de är här för att nå sina mål och att de är nöjda med lovskolan hittills.

Det var lite nervöst i början, men när man börjar arbeta så fokuserar man sig på sig själv, säger en av tjejerna som läser engelska. Till hösten ska hon läsa handelsprogrammet.

Den andra tjejen håller med och berättar att hon drömmer om att läsa barn- och fritidsprogrammet. Men först ska hon läsa på IM-programmet.


De är överens om att det är bra att ta chansen med lovskolan, de menar att de tjänar på att lägga tiden på att studera nu och inte sen.


Lovskolan pågår i två veckor. Under de dagarna hinner eleverna mycket.


Tidsmässigt är det upp till en halv termin för ett ämne de här dagarna, säger Kristina Stigsdotter.

Individuella anpassningar

Fokus är på att ge eleverna stöd för att nå målen. Undervisningen anpassas efter elevernas olika behov och förutsättningar. De extra anpassningar som görs under sommarskolan får eleverna med sig i höst till sin nya klass.


Det gör att de får fortsatt det stöd som de behöver för att lära. Det kan vara utskriva instruktioner på ett papper, att läraren skriver instruktioner på tavlan eller extra tid vid prov, berättar Kristina Stigsdotter.

Fabian Tillman undervisar i bild och musik och på lovskolan undervisar han svenska 2. Fabian använder musik och sång som ett verktyg för att träna på svenska språket.


Genom sången och musiken lär sig eleverna ljuda och takten i språket. Vi jobbar bland annat med Thåström, ”Men bara om min älskade väntar”. Först fick eleverna lyssna på låten och sen läsa texten. Ganska snabbt började tjejerna sjunga med i texten. Det är ett roligt sätt att lära sig svenska och en låt som ingen av eleverna hört förut, säger Fabian Tillman.

I slutet av sommarskolan hoppas Fabian Tillman att eleverna vill framföra låten för sina klasskamrater i sommarskolan både med sång och komp på gitarr.