Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny tobakslag förbjuder rökning på fler platser från den 1 juli

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Lagen innebär att det blir förbjudet att röka på ett flertal nya platser utomhus, bland annat på uteserveringar och vid butiksentréer. Genom att respektera rökförbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö samt till att avnormalisera rökning.

Skylt med illustrationer och text om att all rökning är förbjuden

Varför en ny lag?

All tobaksrök är skadlig för både barn och vuxna. Vissa grupper i samhället, till exempel barn och astmatiker, är extra känsliga för tobaksrök. Den nya tobakslagen har tagits fram för att alla individer i samhället ska kunna vistas i alla offentliga utemiljöer på lika villkor. Genom att förbjuda rökning i utomhusmiljöer som allmänheten har tillgång till vill man samtidigt avnormalisera rökning.

 

- Speciellt barn och unga är extra känsliga för visuella signaler och sociala normer. I och med införandet av rökfria inomhusmiljöer 2005 minskade rökningen, när den nya lagen nu träder i kraft är förväntningen och förhoppningen att uppnå samma effekt, säger Vidar Albinsson, folkhälsostrateg på Hässleholms kommun.


Var blir det förbjudet att röka?

Från och med 1 juli är det förbjudet att röka på/vid:

 • uteserveringar till exempelvis restauranger och caféer
 • perronger och hållplatser i kollektivtrafiken
 • inhägnade idrottsplatser och utomhusarenor
 • allmänna lekplatser
 • entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis butiker, bibliotek, biografer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård.


Vilka produkter omfattas av lagen?

Den nya tobakslagen omfattar inte bara traditionell tobak utan även liknande produkter som:

 • elektroniska cigaretter
 • vattenpipa
 • örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar
 • förångad eller på annat sätt upphettad tobak som inhaleras.


Vem ansvarar för att förbudet efterföljs?

Den som äger eller på annan grund, till exempel som hyresgäst, disponerar över lokalen, utrymmet eller området är ansvarig att se till att rökförbudet efterföljs. Den ansvarige har skyldighet att sätta upp tydlig skyltning samt att informera vid överträdelser. Störs du av rökning på en plats där det är rökförbud ska du i första hand ta upp det med den som är ansvarig. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för tillsyn av att lagen efterföljs.


Tillstånd krävs för att få sälja tobaksprodukter

Från och med den 1 juli måste man ha tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Man ansöker om tillstånd hos miljöavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, som bland annat gör en prövning av den sökandes lämplighet. Det är även personal på miljöavdelningen som ansvarar för tillsyn av att tobakslagen följs, både när det gäller tillstånd för försäljning av tobaksvaror och att de nya rökfria utemiljöerna är skyltade och rökfria.