Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Tänk på att klippa din häck – det kan rädda liv

En häck behöver oftast klippas två gånger per år. Första klippningen är lämplig nu runt midsommar.

Växtligheten får inte utgöra ett hinder för trafiksäkerheten eller för trafikanterna på gång- eller cykelbana.


Siktskymmande växtlighet

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Som fastighetsägare är du skyldig att svara för renhållning, snöröjning, halkbekämpning och vegetationsröjning inom det allmänna gång-, cykel- och trafikutrymmet i anslutning till din tomtgräns.


För att undvika olyckor vid utfarter och korsningar är det fastighetsägarens skyldighet att se till att sikten är god och att växtligheten inte är högre än 80 cm.

 

Vid frågor gällande höga häckar eller annan siktskymmande växtlighet på privata villatomter kontakta:

byggnadsnamnden@hassleholm.se


Sikt i korsning