Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fullmäktige beslutade att anta kommunstyrelsens budgetförslag

På måndagen hade kommunfullmäktige ett heldagsmöte för att besluta om den strategiska planen med övergripande mål och budget 2020. Efter en lång debatt röstades kommunstyrelsens förslag igenom, med en ändring.

Ändringen är att budgetmedel för investeringsprojektet "Ny Regnpark Lille Mats, Gäddastorp 4:13" stryks från tekniska nämndens investeringsbudget. Eftersom det har hittats föroreningar i marken för den tänkta regnparken ska tekniska nämnden istället komma in med ett nytt ärende till kommunfullmäktige innehållande ett komplett beslutsunderlag som bygger på den kostnadskalkyl som konsulter håller på att arbeta fram.

Investeringen är budgeterad med totalt 10 mnkr, varav 7,0 mnkr år 2020 och 3,0 mnkr år 2021.

 

Årets resultat justeras därför till följande:

2020: 15 173 tkr

2021: 26 319 tkr

2022: 1 012 tkr.

 

Ändringen gjordes efter ett tilläggsyrkande från Lars Johnsson (M).

 

I övrigt antogs alltså kommunstyrelsens förslag till ”Strategisk plan 2020-2022 med Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022”.  Pdf, 3 MB.