Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-06-04 av Carina Jönsson Lindholm

Kraftigt ökat deltagande i
EU-valet i Nordöstra Skåne

Valdeltagandet i söndagens val till Europaparlamentet ser ut att bli det högsta någonsin i Sverige. I nordöstra Skåne är utvecklingen positiv, där valdeltagandet ser ut att ha ökat betydligt mer än rikssnittet på 4,4 procent i nästan samtliga kommuner. Allra starkast är ökningen i Hörby där ökningen är hela 9 procentenheter.

Hörby ökade mest

Historiskt sett har valdeltagandet i nordöstra Skåne varit lågt, men de preliminära siffrorna från söndagens EU-val visar en positiv utveckling i flera kommuner. För Sverige som helhet har valdeltagandet ökat med 4,4 procentenheter. Ett flertal kommuner i nordöstra Skåne visar på en betydligt större ökning än så. Hörby ligger i topp med en ökning på 9 procentenheter och gick från 40,5 % till hela 49,5 % i valdeltagande. Höör ökade med 8,7 %, Osby med 7,5 % och Kristianstad med 7,3 %.


Riktat arbete har gett resultat

En förklaring till varför deltagandet till Europaparlaments-valet har ökat i Sverige, är att unga väljare i högre utsträckning ser detta valet som viktigt. Europa Direkt Hässleholm har under våren drivit det MUCF-finansierade projektet "Nordöstra Skåne Röstar 2.0". Projektet har riktat sig till förstagångsväljare och nyanlända i nio olika kommuner med syfte att just öka deltagandet till EU-valet. Europa Direkt har arrangerat ett flertal föreläsningar och valdebatter runt om i Nordöstra Skåne inklusive Älmhult.


– Det är väldigt glädjande att valdeltagandet ser ut att ha ökat markant i flera av de kommuner vi har jobbat med i projektet, inte minst efter alla besök på skolor och mötesplatser där vi har mötts av ett stort engagemang från ungdomar och utrikesfödda, säger Karin Berg, projektkoordinator för Nordöstra Skåne röstar 2.0.

Samma trend i resten av Europa

Valdeltagandet har även ökat markant i flera andra EU-länder. I EU som helhet är valdeltagandet det högsta sedan 1994, och det är första gången någonsin det inte minskar jämfört med föregående val.