Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fler bostäder i Hagaområdet – med kulturhistoriska värden

Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden idag möjliggör byggnation av två nya bostadshus med upp till 27 lägenheter i Hagaområdet i centrala Hässleholm. Samtidigt bestämdes att områdets kulturhistoriska värden måste bevaras långsiktigt.


Nu finns möjlighet att bygga nya bostadshus med upp till 27 lägenheter i Hagaområdet. Området, med hus främst från 1940-talet, ligger strax öster om Hässleholms centrumkärna, mellan hembygdsparken och Östra begravningsplatsen. Husen är präglade av funktionalismen som fokuserar på betydelsen av ljus och luft inom bostadsbyggandet.


De nya bostadshus som kan byggas ska enligt beslut i nämnden anknyta gestaltningsmässigt till befintliga, eftersom Hagaområdet är ett område med höga kulturmiljövärden.


Tillsammans bedöms planläggningen både bidra till att säkerställa ett långsiktigt bevarande av Hagaområdets kulturhistoriska värden, samtidigt som en varsam förtätning med nya bostäder möjliggörs, säger planarkitekt Sofie Kling Mathiasson.


Långholmen, Hässleholm. Foto: Andreas Ask

Nu finns möjlighet att bygga nya bostadshus med upp till 27 lägenheter i Hagaområdet i Hässleholm. Foto: Andreas Ask

3D-vy över nya bostadshus i Hagaområdet. Foto: Sofie Kling Mathiasson

Tredimensionell vy i planbeskrivningen som visar var i Hagaområdet de nya bostadshusen ska ligga, och vilken storlek och skala som är möjlig för husen.

Mer information

Vad är en detaljplan?
Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas, och hur bebyggelsen ska se ut.