Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Sommarlov utan tvångsgifte för barn och unga vuxna

Nu  stundar det ett härligt sommarlov för våra barn men detta gäller dock inte för alla  barn eller unga vuxna.

Var extra uppmärksam

En del riskerar ett annat sommarlov, genom att  föras ut ur landet för att giftas bort, tvångsgifte, könsstympas eller förlovas mot sin vilja.  
Det är viktigt att vuxna som möter dessa barn/unga vuxna vet var ni kan vända er förutom till socialtjänsten alternativt polis. 


Var extra uppmärksamma under maj/juni på detta. Hör ni barn som uttrycker oro inför en resa, att det skall vara en stor fest osv, tveka inte att ta stöd och hjälp.


Under 2018 fördes 56 svenska barn ut ur landet men mörkertalet är troligtvis stort. Varje år uppskattar UNICEF att ca 12 miljoner unga kvinnor gifts bort.


Låt 2019 bli året när inga barn förs ut under sommaren för att giftas bort.


Jag blev kär i en kille i skolan. Då tog det hus i helvete. Pappa hotade att döda mig. Nu lever jag med skyddad identitet. Det kan vara jobbigt, men jag lever i alla fall mitt eget liv.


Sök hjälp eller råd och stöd

Om du själv är utsatt eller om du känner oro för någon annan kan du vända dig till skolpersonal, socialtänst, hälso- och sjukvården eller polisen.

Polisen når du på telefonnummer 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112.


Du kan även ta kontakt med socialtjänsten i Hässleholm, telefonnummer 0451-267050 eller via socialtjänstens reception 0451-26 87 00 / 0451-268722


Är du själv utsatt?

Om du själv är utsatt kan du hitta mer information på denna webbsida: http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/ar-du-utsatt/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arbetar du med barn och unga?

Om du är vuxen och känner oro eller är yrkesverksam och arbetar med barn och ungdomar kan du få råd och stöd av Nationella stödlinjen: 010-223 57 60, läs mer på denna webbsida: http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.