Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Goda exempel skapar stolthet

Tyringe skola fick god resultat vid Skolinspektionens senaste kvalitetskontroll. Nu ska resultatet användas för att utveckla verksamheten och skapa stolthet hos lärare och elever.

Pernilla Bill Håkansson och Jonas Erixon, rektor och biträdande rektor på Tyringeskola tillsammans med några av skolans elever. 
Tyringe skolas pedagogiska helhetsidé. 

Tyringe skola arbetar utifrån en pedagogisk helhetsidé med eleven i centrum. Pernilla Bill Håkansson är rektor och beskriver skolans arbetssätt genom en bild som är uppsatt på väggen. I mitten finns eleverna och det som skolan vill att barnet ska ha med sig när de lämnar Tyringe skola och grundskolan. Bilden beskriver vad skolan vill att eleven ska uppleva och på vilket sätt som skolan kan stödja eleven att nå målen och gå vidare till gymnasiet och nya mål med en bra studieerfarenhet.

 

Det är ett arbete som visar sig ha gett goda resultat. I början av året gjorde Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning på Tyringe skola. Resultatet har nu redovisats och visar en skola som utmärker sig på flera punkter. På tre av fyra av Skolinspektionens bedömningsområden; rektorns ledarskap, undervisningen, trygghet och studiero och bedömning och betygsättning lever Tyringe skola upp till kraven i hög utsträckning.

 

Det är roligt att Skolinspektionen lyfter flera goda exempel från vår verksamhet. Tex. det nära ledarskapet i klassrummet, att vi lyckas få eleverna delaktiga i sitt lärande, att vi har en varierande undervisning och att våra lärare jobba på olika sätt för att nå eleverna, säger Pernilla Bill Håkansson, rektor.

Självklart finns det alltid saker att jobba med. Vi ser tex. att pojkar och flickor presterar olika och det är något vi måste titta närmare på, tillsammans med eleverna, säger Jonas Erixon, biträdande rektor.


De goda exemplen ska de använda i verksamheten på olika sätt för att skapa stolthet.

Vi har så lätt att se det som inte funkar men det är viktigt att lyfta fram även de positiva resultaten, säger Pernilla Bill Håkansson.

Resultaten kommer att presenteras på en skolkonferens. Då kommer lärarna få ta del av alla goda exempel men också diskutera om hur skolan skulle kunna kan jobba vidare med de utvecklingsområden som Skolinspektionen lyft; jämställdhetsarbetet och att fördjupa och bredda uppföljnings- och analysarbetet av elevgruppers resultat.


Så gick det till

Skolinspektionen besökte skolan under tre dagar i februari. De besökte nio klasser, intervjuade lärare och elever samt rektor och elevhälsoteamet. Resultaten visar framförallt att det finns en samstämmighet i vad de olika grupperna berättat. Något som också förstärkts av det skolinspektionen beskriver att de kunnat se under lektionerna.

Mer information