Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-05-09 av Louise Nordholm

Möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg med hjälp av välfärdsteknik

Omsorgsnämnden har antagit omvärlds- och verksamhetsanalys för 2019 och i den konstateras att verksamheten står inför mer ekonomiskt krävande år än de senaste åren. Ökad användning av välfärdsteknik och satsningar för att höja sysselsättningsgraden bland medarbetare är två viktiga verktyg för att möta framtidens utmaningar.

Verktyg för att möta utmaningar

Syftet med omvärlds- och verksamhetsanalysen är att beskriva nuläget och framtida utmaningar inom omsorgsnämndens ansvarsområde. I den antagna analysen för 2019 konstateras att verksamheten står inför ekonomiskt krävande år och att framtida utmaningar för omsorgsnämnden kan sammanfattas till:

  • Ökad användning av välfärdsteknik. Genom att öka användningen av välfärdsteknologi i verksamheten kan kvaliteten för brukare och omsorgstagare höjas och en del arbetsuppgifter kan effektiviseras. I nuläget använder till exempel hemsjukvården digitala signeringslistor och hemtjänsten 40 stycken trygghetskameror. Användningen av befintliga trygghetskameror innebär lägre personalkostnader motsvarande 1,5 mkr.
  • Ökad sysselsättningsgrad och attraktivare arbeten. Att hitta rätt kompetens inom vård- och omsorgsyrken är redan idag en utmaning och det är även en utveckling som förväntas fortsätta. För att möta den framtida utmaningen är en viktig del för omsorgsnämnden i Hässleholms kommun att hitta möjligheter för att öka sysselsättningsgraden inom omsorgsförvaltningen, samt att arbeta för att vård- och omsorgsyrken ska vara attraktiva.
  • Förbättrad uppföljning. För att ta tillvara och använda skattekronorna så effektiv som möjligt är det avgörande att säkerställa att rätt saker görs på bästa sätt, med en så hög kvalitet som möjligt. Därför behöver omsorgsförvaltningens uppföljning av ekonomi, personal och kvalitet utvecklas för att möta framtidens utmaningar på bästa sätt.
  • Effektivare organisation. För att möta en framtid som visar på ett ökat behov av vård- och omsorgsinsatser blir sannolikt en tydligare prioritering av omsorgsnämndens uppdrag nödvändig. Ur ett sådant perspektiv kan det vara rimligt att se över exempelvis serviceinsatser.