Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-03-29 av Linn Bendahl

Miljöavdelningen kontrollerar farliga ämnen i varor

Som konsument har du rätt att få information om farliga ämnen i varor i handeln. Miljöavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer under våren att kontrollera hur butiker uppfyller kraven i lagstiftningen samt vilka rutiner som finns som en del av ett nationellt tillsynsprojekt som Kemikalieinspektionen samordnar.

Farliga ämnen i varor kan påverka människors hälsa och miljön.

Varor kan innehålla eller behandlas med ämnen som kan ge skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön.


Tillsammans med 70 andra kommuner i landet deltar Hässleholms kommun i projektet som syftar till att öka företagens medvetenhet om de regler som finns rörande information om farliga ämnen i varor. Denna information är viktig för att vi konsumenter ska kunna göra medvetna val när vi handlar.

Tillsyn i två steg


  1. Inför tillsynen har miljöavdelningen valt ut varuprover från butikerna som skickats till kemikalieinspektionen för analys. Analysen kommer att tala om ifall varorna innehåller över 0,1 viktprocent av något eller några av de ämnen som finns på kandidatförteckningen. Vi har valt ut varor av plast som har en stark doft samt varor som används nära huden.
  2. Tillsynen på plats i butik kommer fokusera på företagets rutiner samt medvetenhet gällande de regler som finns.

Krav på information i varukedjan

Det finns ett generellt informationskrav om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. Den som levererar en vara som innehåller ett sådant ämne ska ge information till mottagarna och konsumenter ha rätt att få information på begäran. De ämnen som leverantören är skyldig att informera om finns på en särskild lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen, EU:s kandidatförteckning.