Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Tack för alla insatser i samband med branden i Hästveda

Det har nu gått en vecka sedan räddningsinsatsen vid branden utanför Hästveda avslutades. Branden, som startade i Åbuamossen den 23 april, spred sig till ett större område och tvingade ett 50-tal boende att evakueras från sina hem. Kommunledningen vill tacka alla inblandade för deras insatser.

- Medborgare, medarbetare, myndigheter, maskinförare och alla andra som bidrog för att hantera händelsen gjorde ett fantastiskt arbete. Ett stort tack till alla som på olika sätt deltog i arbetet kring branden i Hästveda! Samtidigt finns det saker att lära och förbättra. Därför blir det nu viktigt att utvärdera. Jag känner också starkt med de fastighetsägare vars hem och skog drabbades av branden. Det är stora värden som har förlorats, både ekonomiskt och känslomässigt, och allt går inte att ersätta med pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).


- Vi är många som påverkades av branden, både direkt och indirekt, och mycket arbete kvarstår för att bearbeta och hantera händelsen på olika sätt. Tack till alla er som bidrog under den akuta fasen och tack till alla er som nu är engagerade i efterarbetet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Hanna Nilsson (SD).


- Samverkan och samarbete är alltid viktigt, men i krissituationer som denna är det helt avgörande. Hästvedaborna, frivilligorganisationer, myndigheter och inte minst räddningstjänsten arbetade hårt för att tillsammans lösa situationen. Dessutom var det fantastiskt att se all hjälp som erbjöds av allt från lantbrukare och maskinförare till restaurangägare och vandrarhem! säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).


- Vår organisation och vårt samhälle sattes ordentligt på prov under branden. Vi såg hur snabbt elden sprider sig när vinden ligger på och vilka enorma krafter det handlar om. Vi såg också hur alla ställer upp under en sådan krissituation och jag vill understryka vår tacksamhet till alla som på olika sätt bidrog, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.


Inrikesminstern besökte brandområdet

Branden fick stor uppmärksamhet regionalt och nationellt. I bildspelet ser du bland annat inrikesminister Mikael Damberg (S) som var en av dem som i ett tidigt skede besökte räddningstjänstens tillfälliga stabsplats utanför Hästveda.

Foto: Helén Clargården