Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-04-26 av Linda Färdig

Information från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde
2019-04-25

Det var en diskussionsglad nämnd som sammanträdde under torsdagen. Nämndssammanträdet efterföljdes av utbildning för den relativt nyformerade nämnden. Utöver budgeten så dikuterades bland annat lokalbehovsplanen.

Lokalbehovsplanen

I lokalbehovsplanen prioriterar barn- och utbildningsnämnden, kort och medellångsikt, insatser som behöver göras för att ta tillvara på de lokaler som vi har och för att kunna erbjuda lokaler som svarar mot verksamheternas behov.

 

Under året är flera projekt på gång. Bland annat har fritids på Linnéskolan akuta behov av lokaler och vi behöver utökade skollokaler i Tyringe. Grönängsskolan får nya lokaler för Silviaskolan och Syrsans hörselförskola får ny idrottshall och ny förskola. Vi är på gång med ny förskola på T4-området och en total ombyggnad av köket på Västerskolan.

 

Budgetuppföljning

Den ekonomiska prognosen för 2019 visar att de åtgärder som hittills gjorts har gjort nytta men att det återstår mycket arbete. Från -49 mkr prognostiseras idag ett underskott om -39 mkr. De åtgärder som har gjorts handlar framförallt om att utökad budget för specialpedagoger inom förskolan och skolan tagits bort, att flera vakanta tjänster inte återbesätts och beslut om att inte ta in elever på Estetiska programmet, Industriprogrammet och Byggprogrammets inriktning mot anläggning.

- De åtgärder som verkställts har gjort nytta men vi kommer att behöva ta tuffa beslut framöver, konstaterar ordförande Stefan Larsson.

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att vid deras sammanträde den 12 juni presentera prognos och åtgärder för budget i balans.