Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Slutrapport för projektet - Fossilbränslefria kommuner

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. Under tre år har Hässleholms kommun tillsammans med nio andra skånska kommuner arbetat extra med att minska klimatutsläppen från sina verksamheter.

Bakgrund

När kommunerna startade projektet var det gemensamma målet att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel i kommunernas verksamheter.

 

I Hässleholm har transporterna varit den största utmaningen och fortsätter att vara det. Under projekttiden har kommunen fått en ny policy och nya riktlinjer för resor, trafik och fordon vilka ligger till grund för hur kommunen ska arbeta med dessa frågor.

 

Nuläge

När man tittar på anställdas korta flygresor (Skåne till Stockholm) så flygs det relativt lite, jämfört med många av de andra kommunerna i projektet. Kommunens fördelaktiga placering vid stambanan gör att tåg är ett enkelt och bra alternativ.

 

Det körs dock mycket med egen bil i tjänsten jämfört med de andra kommunerna. Den stora användningen av egen bil kan inte förklaras av kommunens storlek, då anställda i Kristianstads kommun kör hälften så mycket.

 

Vidare är fortfarande huvuddelen av fordonsflottan i Hässleholms kommun fossil. En glädjande nyhet är dock att från och med sommaren 2018 så tankas kommunens gasbilar med 100 % biogas.

 

Rapporten

Slutrapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för projekten publiceras idag. De kommuner som deltagit är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö, Tomelilla och Trelleborg. Rapporten är fylld med exempel och tips, för att andra organisationer ska kunna följa efter.

 

Projektet finansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

Bilden visar de tio deltagande kommunerna.

Bilden visar de tio deltagande kommunerna.