Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-04-10 av Carina Jönsson Lindholm

Förbättrat NKI betyg från företagen i mätningen Företagsklimat 2018

Hässleholms kommun mäter tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) företagens upplevelse av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen. Idag presenteras fjolårets resultat där Hässleholm förbättrat sitt nöjd-kund-index till NKI 68.

Positiv utveckling i Hässleholm

Företagens totala bedömning har förbättrats till NKI 68 från tidigare NKI 62 (2017) och den ursprungliga nivån på NKI 63 (2011). Det är en positiv utveckling och ett resultat av de aktiviteter som Hässleholms kommun gjort för att förbättra företagsklimatet. En sådan aktivitet är inrättandet av en Företagslots. De två LEADER-projekten ”Business Class” respektive ”InfoPoints i Hässleholms kommun” är andra insatser som bidrar till att stärka vårt näringsliv, nätverk och kunskapsutbyte samt utveckla affärsmöjligheter.

 

Målet för Hässleholms kommun framtill år 2020 är att NKI ska ligga på mellan 66-70. Hässleholm har under 2018 uppnått en milstolpe och arbetar vidare för att fortsätta förbättra upplevelsen av kommunens tillstånds- och tillsynsutövning. Totalt sett bland de kommuner som deltar i SKLs mätning av företagsklimatet ligger Hässleholm på plats 144.

 

- Det är givetvis glädjande att företagen upplever att vi ger bra understöd och service i deras kontakter med kommunen. Vi upplever bra respons och får bra synpunkter och förslag i de företagsbesök vi nu gör på sju orter under våren. Andreas Roxhag, som tillträdde tjänsten som företagslots i september 2018, har så här långt bistått ett 30-tal företag med vägledning, rådgivning och etablering. Nu gäller det att ta de goda insatserna vidare och verka för ett ännu bättre näringsklimat, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

 

Topp 8 för serveringstillstånd sticker ut

Sammanställningen bygger på den löpande mätningen INSIKT som ger svar på hur ett företag upplevt handläggningen i ett eget ärende. Myndighets­områden som mäts är bygglov, brandskydd, miljö & hälsoskydd, livsmedels­kontroll, serveringstillstånd och markupplåtelse. Ett område som sticker ut lite extra i den aktuella mätningen är serveringstillstånd. Här är Hässleholms NKI 87, vilket rankas som topp 8 i Sverige.

 

- Det är positivt att vi har gjort framsteg. Något av det viktigaste i alla företagskontakter är just vårt bemötande. Företagen ska känna att vi verkligen försöker hjälpa till, att vi står på tå. De ska inte uppleva att de blir hindrade av kommunen. Vi ska också i möjligaste mån satsa på de lokala företagen, givetvis utan att kringgå det regelverk som finns, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Samarbete inom Skåne nordost

- Vi behöver även samarbeta över kommungränserna och både utbyta erfaren­heter och jobba ihop med smarta och enkla lösningar. Nordöstra Skåne ska vara känt för det goda företagsklimatet. Tillsammans med våra grann­kommuner i nordöstra Skåne stärker vi gemensamt vårt företagande och vår attraktionskraft för såväl boende, besökare som företag. Via Skåne Nordost-satsningen ”Förenkla Helt Enkelt” arbetar vi tillsammans över kommungränserna för att förenkla vår hantering av företagens ärenden, säger Stefan Larsson.

 

Mer information

För mer information kontakta:

 

Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande
Tel 0451-26 83 46, lars.johnsson@hassleholm.se

Stefan Larsson, tillväxtchef Kommunledningsförvaltningen/tillväxtavdelningen
Tel 0451-26 72 25, stefan.a.larsson@hassleholm.se