Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-04-04 av Annalena Olausson

Ge oss dina synpunkter i Bjärnum

Vad är Hässleholm för dig, och hur vill du att kommunen ska utvecklas kommande 20 år i just ditt liv? Under fredagen den 5 april har du som bor i Bjärnum möjlighet att påverka framtidens planering genom att ge dina synpunkter om vad du tycker är bra, mindre bra, och dela med dig av dina framtidsvisioner.


Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens arbetslag för översiktlig planering kommer att finnas på plats på kommunens tätorter under ett antal dagar under våren för att se hur den fysiska miljön ser ut, som parker och torg, men också ta del av medborgarnas egna synpunkter.

På det viset kan det bli ett så bra underlag som möjligt till den nya översiktsplanen i kommunen. Översiktsplanen ska berätta hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras på lång sikt.


Just nu befinner vi oss i en inlyssningsfas. Vi vill ha in kunskap, idéer och underlagsinformation från olika perspektiv, för att kunna ta fram ett så bra förslag till en ny översiktsplan som möjligt, säger översiktsplanearkitekt Maria Månsson Brink.


Värdefulla synpunkter

Kom gärna fram och dela med dig av vad du tycker om kommunens orter. Dina synpunkter är värdefulla.


Fredagen den 5 april är arbetslaget för översiktlig planering på plats i Bjärnum och kommer att röra sig i olika delar av orterna mellan klockan 8.30 och 16.30, men med några fasta hållpunkter, se nedan.Bjärnum

Under fredagen den 5 april har du som bor i Bjärnum möjlighet att påverka framtidens planering genom att ge dina synpunkter. Foto: Helen Clargården

Mer information

Fasta tider och platser:

Klockan 8.30 till cirka 9.00 vid Bjärnums station


Klockan 14.00 till cirka 14.30 vid Bjärnums bibliotek