Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-04-03 Uppdaterad 2019-04-03 15.49

Eva Andersson slutar som förvaltningschef

Hässleholms kommun och Eva Andersson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, går skilda vägar. Skälet är att det finns olika synsätt på lednings- och budgetfrågor, och att Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD) i kommunstyrelsens arbetsutskott nu saknar förtroende för Eva Andersson som förvaltningschef.

- Vi kan konstatera att det inte finns någon samsyn kring möjligheterna att nå de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.


- Eva Andersson har gjort ett mycket gott arbete under flera år och varit en uppskattad chef och ledare inom sin förvaltning. Men då det inte längre finns förtroende från majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott har det varit mitt ansvar som närmaste chef att informera Eva om detta, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.


Biträdande förvaltningschef Rolf Bengtsson går tills vidare in som tillförordnad förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.