Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-03-29 av Thomas Lindahl

Underhållsarbeten på Österås parkering påbörjat

28/3 påbörjade Fasab/Levins el entrepenaden med att byta ut belysningsstolparna på huvudparkeringen på Österås.

Mörkt på parkeringen

Det kommer att innebära att det blir helt släckt på huvudparkeringen under några dagar, samt att grävningsarbeten/elarbeten kommer att ske ca 3-4 veckor framåt.

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun