Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Barn- och utbildningsnämnden i korthet

Barn- och utbildningsnämnden har haft sammanträde 28 mars 2019. På dagordningen fanns flera ärenden som väckte debatt. Bland annat så återinförs barnomsorgsavgiften och nämnden beslutade att säga ja till att utöka friskoleverksamhet i Kristianstad. Estetiska- och industritekniska programmen tar inte in några nya elever till hösten medan Teknikprogrammet får ytterligare 90 platser.

Havremagasinet

Kommunala föreskrifter för barnomsorgsavgiften återinförs

Från och med 1 juli måste vårdnadshavare betala barnomsorgsavgiften för att få behålla barnets plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Detsamma gäller även köplats. I november 2015 beslutade nämnden att göra ett undantag från de kommunala föreskrifterna. Undantaget innebar att vårdnadshavare fick behålla sin plats även om inte barnomsorgsavgiften betalades. Nu visar en uppföljning att det resulterat i att fodringar ökat från 36 810 kronor under 2014 till 465 900 kronor 2018. En oenig nämnd beslutade att återinföra den tidigare regeln och att följa upp förändringen i mars 2020.


Preliminärt resultat för gymnasieprogrammen

Barn- och utbildningsnämnden var inte enig i den föreslagna fördelningen av studieplatser på Hässleholms gymnasium och fördelningen ändrades under mötet. Nämnden beslutade att Hässleholms kommun inte kommer att ta in några elever på Estetiska- eller Industritekniska programmet till hösten men däremot utöka Teknikprogrammet med 90 platser.


Förutsättningar för en omformad internationell profil

Barn och utbildningsförvaltningen fick i juni 2018 i uppdrag att utreda förutsättningarna för en omformad internationell profil på de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen på Hässleholms Tekniska skola med en gemensam ingång och en europaprofil årskurs 2 och 3. Rapporten visar att det inte finns några ekonomiska vinster av att förändra programmen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i enighet att godkänna redovisningen.


Friskolor vill utöka sin verksamhet i Kristianstad

I fyra yttranden till kommunstyrelsen har barn- och utbildningsnämnden tagit ställning om bifall eller avslag ska ges till Framtidsgymnasiet, Drottningblankas gymnasieskola, Jensen Education college och Nordens Teknikinstitut om utökad verksamhet i Kristianstad. Nämnden var inte enig men beslutade att säga ja till samtliga friskolors utökade verksamhet. Framtidsgymnasiets ansökan innebär att de tar över verksamhet som idag drivs av en annan skolenhet inom Academedia.