Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Syftet med att lämna gamla träd kvar i naturen

Visst ser det tråkigt och skräpigt ut när kommunen låter träd ligga kvar (lågor) i tätortsnära skogar, döda träd som står kvar ”torrakor” och gamla träd som ser ut att trilla vilken dag som helst. Allt detta har ett syfte för att skapa en hög biologisk mångfald.

I foldern från Länsstyrelsen kan du läsa hur du själv kan göra i din egen trädgård för att öka den biologiska mångfalden.

 

Sist i foldern finns ritningar till olika fågelholkar som du kan använda. Ta fram dina gamla bräder ur förrådet, boka in barn eller barnbarn till helgen och gör en god gärning för fågellivet! Eller varför inte bygga ett insektshotell? Enkla saker som höjer värdet för både djurliv och familj under vår och sommar.