Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-03-12 av Annalena Olausson

Dina synpunkter efterfrågas i arbetet med ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hässleholms kommun har påbörjats och under den inledande fasen är dina synpunkter extra viktiga.

– Jag och mina kollegor kommer röra oss runt i kommunen under våren och vi ser fram emot att ta del av tankar och idéer om kommunen som plats, säger översiktsplanearkitekt Maria Månsson Brink.

Flygfoto över Hässleholmsgården mot Finjasjön

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan består av flera steg. Under våren 2019 pågår första steget där man samlar in underlag för att sen kunna ta fram ett första förslag. Foto: fotografdaniel.se

Syftet med den inledande fasen är att lyssna in vad invånare, företagare, föreningar och andra grupper tycker om dagens Hässleholm och vad man har för tankar om platsen i framtiden. Det är en möjlighet att påverka arbetet med att ringa in kommunens identitet och platsens själ, och vara med i formuleringen av en framtidsvision.


– Vi kommer att finnas på kommunens större orter under ett antal dagar från mars till maj. Vi kommer titta på parker, torg, byggnader och andra delar av den fysiska miljön, säger Maria Månsson Brink, översiktsplanearkitekt.


Datum och specifika tider för respektive ort hittar du här.


Tyringe först ut

Måndagen den 18 mars är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens team för översiktlig planering på plats i Tyringe.


– Synpunkter från dig som bor, jobbar eller besöker kommunens olika orter kommer vara viktiga i processen. Kom gärna förbi och berätta om din bild av Hässleholms kommun som plats. Vi vill veta vad tycker du är bra, vad saknar du och vad du har för tankar om framtiden, säger Maria Månsson Brink, översiktsplanearkitekt.


Möjlighet att lämna synpunkter via digital karta under våren

Förutom dialogrunda på orterna och kvalitativa intervjuer kommer det även finnas möjlighet att lämna information via en digital karta. Kartan kommer finnas tillgänglig här på kommunens webbplats senare under våren.


-Vi kommer använda oss av kartan för att kunna samla in synpunkter på ett strukturerat sätt. Naturligtvis går det bra att höra av sig till oss även på andra sätt, men med hjälp av kartan kan vi enklare bearbeta informationen och se återkommande mönster, säger Maria Månsson Brink.


En ny översiktsplan med sikte på år 2035

En översiktsplan anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägledning för att planera mark- och vattenanvändningen. Det är översiktsplanen som tillsammans med strategier och fördjupande översiktsplaner leder ner till mer specifika handlingsplaner och detaljplaner. Planer som sen kommunen använder för att exempelvis avgöra vad som får byggas var, vilka grönområden som ska bevaras eller hur vattnet ska användas.