Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Satsning på EU-ambassadörer

Skånes Europa Direkt Hässleholm och LSU (Sveriges Ungdoms-organisationer) har nu påbörjat satsningen för att tillsammans utbilda EU-ambassadörer inför Europavalet.
EU-ambassadörerna består av frivilliga ungdomar och unga vuxna från hela Skåne och har som uppgift att nå ut till sin närhet med kunskap och information om EU.

Stort intresse för projektet

Den 27 och 28 februari startade projektet officiellt igång med fysiska möten i Malmö respektive Helsingborg – och intresset var stort. Cirka 30 ungdomar, en siffra vi är mycket nöjda med, dök upp för att få information om projektet, EU och i workshops diskutera EU sinsemellan.


-EU-ambassadörprojektet är ett sätt att underifrån bygga en starkare demokrati. Genom att unga själva ges ansvar och förtroendet för att öka intresset och kunskapen hoppas vi att dels på kort sikt nå ut till nya målgrupper och dels att på lång sikt bidra till byggandet av en starkare demokrati, säger Alma Sandberg, verksamhetsansvarig på Europa Direkt samt Olof Mattisson, praktikant. Detta ska alltså inte bara ses som ett projekt inför Europavalet, utan också för att skapa ett mer levande politiskt samtal i allmänhet och bland unga i synnerhet.


EU-ambassadörerna har som uppgift att arrangera minst en aktivitet var, och Europa Direkt ger råd och stöttning i detta. Vad denna aktivitet består i är upp till ambassadörerna själva att bestämma. Det kan vara i form av en EU-fika, en debatt, en filmvisning eller ett quiz. Bara fantasin sätter gränserna. Europa Direkt kommer även att genomföra gemensamma aktiviteter för att stärka projektet och ge ambassadörerna ytterligare verktyg.


Har du frågor eller är intresserad av ett samarbete?

 

Kontakta Alma Sandberg, verksamhetsansvarig på Europa Direkt.

Skicka meddelande till: