Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU-kommissionens årliga rapport om svensk ekonomi

EU-kommissionen publicerade den 27 februari en årlig rapport om Sveriges ekonomi och presenterade den tillsammans med tankesmedjan FORES på ett seminarium den 6 mars. Bedömningen av svensk ekonomi är att den står sig stark och jämfört med exempelvis våra nordiska grannländer är tillväxten hög.

Stark ekonomi men problem på bostadsmarknaden

Även om ekonomin presterar starkt så pekar rapporten på strukturella problem som kan utgöra risker vid konjunktur-förändringar. Flera av dem är kopplade till svensk bostads-marknad. Det råder bostadsbrist och den genomsnittliga kötiden för en hyresrätt är betydligt högre än genomsnittet i EU.


Även om bostadsbyggandet har ökat är den fortfarande på en för låg nivå, och av de bostäder som byggs är merparten förhållandevis dyra bostadsrätter. Priserna på bostäder ligger på en fortsatt väldigt hög nivå, även om de slutat öka.

Mest oroväckande ur ett ekonomiskt perspektiv är den privata belåningsnivån som har fortsatt öka från en redan hög nivå, samtidigt som amorteringsnivån är betydligt lägre än EU-snittet.

Arbetsmarknad och integration

På arbetsmarknaden har Sverige en av EU:s högsta sysselsättningsnivåer (83,3 % under kvartal 3, 2018) och en arbetslöshet som under 2019 och 2020 väntas plana ut
på 6,2 %. Samtidigt finns utmaningar kopplat till arbetskrafts-brist och kompetensmatchning. Bland svenska arbetsgivare är det vanligaste problemet brist på kvalificerad arbetskraft, vilket i förlängningen är ett hinder för ytterligare tillväxt. Samtidigt har lågutbildade allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden vilket gör integration till en av Sveriges största ekonomiska utmaningar.


Jämförelser visar visserligen att Sverige i EU är ledande inom just integration, sett till hur snabbt jämförbara grupper hamnar i sysselsättning. Men Sverige utmärker sig också i mottagandet av flest antal flyktingar per invånare och det är dubbelt så många som länderna därefter, dvs Tyskland och Östterike. Detta kommer att vara en viktig fråga för framtiden.

 

Vikten av investeringar

EU-kommissionens råd består bland annat i åtgärder för att minska priserna och lånen på privata bostäder, exempelvis genom fastighetsbeskattning och ökade incitament för amortering. Man lyfter också fram vikten av investeringar inom utbildning, bostäder, innovation och infrastruktur för en långsiktigt stark tillväxt. Investeringsnivån i Sverige är visserligen hög jämfört med EU-snittet, men det finns delar av ekonomin som hade gynnats av ytterligare stimulering.

Mer information

Vill du lära dig mer om EU-kommissionens rapport om svensk ekonomi kan läsa mer här: Länk Länk till annan webbplats.