Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Arbetsmarknadspolitiska anställningar - en väg in på arbetsmarknaden

När arbetsgivare inom kommun och landsting anställer arbetstagare enligt avtalet Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) kallas det för en BEA-anställning. Det finns många bristyrken inom kommun och landsting och ett sätt att möta behoven är genom BEA-anställningar.

BEA-anställningar finns för att kommuner och landsting ska kunna ge personer som står långt från arbetsmarknaden en chans att komma in på arbetsmarknaden. Som BEA-anställd har man inte ordinarie arbetsuppgifter utan arbetsuppgifterna är designade för att utveckla den anställdes yrkeskunskaper. Det är alltså inte en permanent lösning utan fungerar som en övergångsperiod mot ordinarie anställning eller studier.

 

Elaine S. Fribyter arbetar som samordnare för Kommunservice på Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm och tycker att det är viktigt med BEA-anställningar både för att de behövs på individnivå men också för att kunna möta arbetsgivares framtida kompetensbrist.

 

”Det finns många bristyrken inom kommun och landsting och ett sätt att möta behoven är att ge arbetssökande möjlighet att få in en fot inom dessa yrken”, berättar Elaine.

 

”Arbetsmarknadsenheten kommer att jobba intensivt med handledarträffar framöver för att diskutera möjligheter och utmaningar med BEA-anställningar”, säger Elaine och berättar vidare att de ”ska också möta alla kommunens BEA-anställda för att tydliggöra syftet med anställningen och uppmuntra den anställda att ta egna initiativ för att föra processen framåt”.


BEA-anställningar i Hässleholm idag

 

Arbetsmarknadsenheten vill uttrycka ett stort tack för gott samarbeta till alla arbetsgivare i Hässleholm som anställer enligt BEA-avtal. Såhär ser läget ut på de olika förvaltningarna idag:

 

Förvaltning


Antal BEA-anställda inom förvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

90

Kommunledningsförvaltningen

42

Kultur- och fritidsförvaltningen

11

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

0

Omsorgsförvaltningen

10

Socialförvaltningen

1

Tekniska förvaltningen

2

Totalt antal:

156

Mer information

Om man vill anställa enligt BEA-avtalet måste man gå genom Arbetsmarknadsenheten där man får stöd och service. Läs mer genom att klicka på denna länk Länk till annan webbplats..