Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Diplomaterna som trotsade Holocaust

Den 27 januari var Europa Direkt på plats i Hässleholms Stadsbibliotek. Ingemar Ottosson vid Lunds Universitet föreläste då om två diplomater, He Fengshan och Sugihara Chiune, som under Andra världskriget visade prov på stort mod genom att ta personliga risker för att rädda livet på andra. Som medarrangör informerade Europa Direkt kort om sin verksamhet innan föreläsningen.

Flera tusen judar räddades

Med Tysklands övertagande av Österrike insåg den judiska befolkningen vilka risker detta innebar och köerna till de olika konsulaten var långa, men ingenstans gavs visum – utom på ett. Mot order uppifrån utfärdade den kinesiska generalkonsuln He Fenghsan visum till judar vilket möjliggjorde en resa ut ur Österrike till Shanghai.


Sugihara Chiune var vice konsul på Japans konsulat i Kaunas, Litauen. Precis som He Fengshan gick han emot order och möjliggjorde att judar kunde resa med den transsibiriska järnvägen till Japan.


Trots att båda diplomaterna räddade livet på flera tusen människor har de givits relativt begränsad uppmärksamhet, även om båda i efterhand har tilldelats utmärkelsen "Rättfärdig bland folken" av den israeliska staten.


Det är viktigt att vi inte glömmer bort historian och de läxor som finns att lära. I ett Europa där nationer ställs mot varandra och frågor som fattigdom behandlas som det enskilda landets bekymmer snarare än som gemensamma problem skapas det snabbt en grogrund för totalitära ledare.


Europa Direkt Hässleholm är mycket glada över att Hässleholm har fått vara med och ta del av denna föreläsning, och ett stort tack riktas till Ingemar Ottosson.