Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny metod för integration utvecklad i Hässleholm!

Det började som en tanke. En envis tanke om ett nytt sätt att lära nyanlända det svenska språket, och att därmed integrera dem bättre i det svenska samhället.

Tre år senare har RSFI I Hässleholm utvecklat tanken till en metod som hyllas och som allt fler tar efter, både i Sverige och utomlands.

I dag fredag, avslutades det tre år långa RSFI-projektet med en konferens, där de nya arbetssätten med språkinlärning och integration sammanfattades.

Man inför åhörare hälsar välkommen till avslutningskonferens.

Jan-Ole Engkvist, chef för Arbetsmarknad & kompetensutveckling, öppnade RSFIs avslutningskonferens, som hölls i den egna verksamheten Makerspace Magnetens lokaler. Foto Helén Clargården.

- Jag är oerhört stolt över att stå här idag, inledde Jan-Ole Engkvist chef för Arbetsmarknad & kompetensutveckling, öppningstalet med.

 

- Min lilla tanke om hur språkutbildningen för nyanlända skulle kunna förbättras, har verkligen förvaltats och utvecklats till något stort och mycket bra, fortsatte han.

 

Landa, lära och jobba

RSFI (Resurs, Språk, Friskvård, Integration) är ett projekt som drivits av T4vux inom Arbetsmarknad & kompetensutveckling på Hässleholms kommun. Projektet har medfinansierats av Europeiska socialfonden.

 

I RSFI har man tagit vid med inlärning och integration när SFI (Svenska för invandrare) inte fungerat för vissa individer. Med en insikt om att människor behöver landa i sitt nya land och sin nya situation, har RSFI utvecklat nya metoder för integrationsresan. Individen står i fokus och ledorden landa, lära och jobba, är grunden för det nya flexibla arbetssättet, RSFI-metoden.

 

Kulturella skillnader

- Vi tar tag i, och lyfter, det där som många inte pratar om: Att det finns stora kulturella skillnader mellan oss som är födda i Sverige, och de som kommer hit från andra kulturer, förklarar Peter Hillve, enhetschef för RSFI.

 

- När vi ser och förstår skillnaderna, kan vi också prata om dem och på ett bättre sätt arbeta tillsammans. Så skapar vi en förståelse för hur saker fungerar i det svenska samhället, säger Peter Hillve. Och våra metoder fungerar väldigt bra, så bra att vårt tänk och arbetssätt börjar användas på många andra håll.

 

Origo tar vid

När nu RSFI avslutas efter att ha fokuserat på faserna landa och lära, startas direkt del 2 – ett nytt projekt som heter Origo, och som ska utveckla jobb-fasen. Även Origo samfinansieras med Europeiska socialfonden.


Mer information

RSFI är ett projekt som drivits av Arbetsmarknad & kompetensutveckling på Hässleholms kommun. Projektet samfinansierades med Europeiska Socialfonden.

RSFI har utvecklat nya arbetsmetoder för att lära nyanlända det svenska språket, samt för att underlätta integrationen in i det svenska samhället.