Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-16:

Järnvägsviadukten i Hästveda

Hässleholms kommun har tidigare fört dialog med Trafikverket om eventuell breddning av järnvägsviadukten i Hästveda. Trafikverket har efter en åtgärdsvalsstudie föreslagit att förbättra underhållet av körbanan och belysa vägporten i viadukten. Några ytterligare åtgärder är inte aktuellt för Trafikverket under nuvarande förutsättningar.

 

För att se utvecklingen av trafiksituationen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att miljö- och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bevaka detta i samband med att den fördjupande översiktsplanen för Hästveda tas fram. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum Hässleholm

Nyföretagarcentrum Hässleholm erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som ska starta företag. Under kommande år har de ambitionen att öka sin närvaro i Hässleholm. Satsningen förväntas skapa förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling och tillväxt i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunen ingår ett samarbetsavtal för åren 2019-2021 och ger ett årligt verksamhetsbidrag på maximalt 312 000 kr. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

 

Motion om badplats vid Ignaberga kalkbrott

Arne Persson (C) har i en motion föreslagit att det ska ordnas en enklare badplats vid Ignaberga kalkbrott. Miljönämnden anger att en badplats i kalkbrottet skulle innebära risker för grundvattnet och att man bör vara restriktiv med att etablera nya verksamheter inom gällande vattenskyddsområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår därmed att motionen avslås. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Mer information