Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Fängelsestraff på upp till två år återinförs och sanktionsavgifter kan tas ut för vissa överträdelser. En utökad straffskala ger polis och åklagare en bättre möjlighet att prioritera brott mot livsmedelslagen. Syftet är att du som konsument ska kunna känna dig trygg och lita på den mat du äter.

Rättvis konkurrens mellan livsmedelsföretag

Konsekvenserna av att bryta mot livsmedelslagen ska bli mer kännbara. En utökad straffskala ger ansvariga myndigheter en förbättrad möjlighet att ingripa mot företag som inte följer lagen. Det gynnar seriösa livsmedelsföretag och bidrar till en mer rättvis konkurrens.

Sanktionsavgifter och fängelsestraff

En verksamhet som startats utan att en anmälan lämnats in till kontrollmyndigheten kan resultera i att sanktionsavgifter tas ut. Även när en befintlig anläggning byter ägare måste en ny anmälan göras. Detta gäller även om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett annat företag.

 

Sanktionsavgifterna kan variera mellan 2 500 kronor och
75 000 kronor och är en administrativ avgift som tillfaller staten. Fängelsestraff blir först aktuellt om man producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka fara för människors liv eller hälsa.

 

Ökad trygghet för konsumenter

Företag har ansvar för att deras produkter är säkra och att konsumenter inte blir vilseledda av information på exempelvis en livsmedelsförpackning. Regelverkets syfte är att du som konsument ska kunna handla säkra livsmedel och lita på den mat du äter.