Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Marklägenhet överst på önskelistan för äldre

Under förra året genomförde Hässleholms kommun en enkät bland 1 325 invånare i åldern 65 år eller äldre, bosatta i Vittsjö och Bjärnum samt i Verums och Farstorps församling. Under-sökningen visar att hela 91 procent trivs med sitt boende.

Flest bor i villa

Pensionärsföreningarnas boendegrupper har under en längre tid framfört önskemål om åtgärder för att möta seniorhushållens behov. För att kartlägga äldres bostadsval och boendepreferenser har Hässleholms kommun genomfört en enkätundersökning. 54 procent av de tillfrågade har valt att besvara enkäten om nuvarande och framtida boende.


Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna bor i villa och att närmare 50 procent har en boendekostnad mellan 4 000 och 6 000 kronor i månaden. 91 procent uppger att de trivs i sitt boende och endast en fjärdedel funderar på eller har för avsikt att flytta.


En flytt inom hemorten lockar mest

De tillfrågade vill i första hand flytta inom sin hemort där en flytt till marklägenhet står överst på önskelistan. Bilden stämmer överens med den prioriteringsordning som framkommer av undersökningen. Det är nämligen just balkong eller uteplats som anses vara den viktigaste faktorn. Undersökningen visar även att trygghetsfaktorer såsom säker utemiljö och bra belysning är prioriterade. Det är även viktigt att det finns livsmedelsaffärer och annan service nära bostaden.


Majoriteten av de tillfrågade är beredda att betala mellan

4 000 och 6 000 kronor i månaden för sitt boende, vilket är under rådande hyresnivå för nyproducerade lägenheter. Endast sex procent ställer sig positiva eller försiktigt positiva till en flytt till en ny tvårumslägenhet med en beräknad månadshyra på 7 500 kronor.


Fortsatt dialog med fastighetsbolagen

– Det är viktigt att det byggs i hela vår kommun och undersökningen visar att det finns ett trettiotal invånare i Bjärnum och Vittsjö som är beredda att flytta till nya bostäder med en högre hyresnivå. Vi kommer givetvis att fortsätta föra en dialog inom vårt kommunala fastighetsbolag och med externa byggherrar kring behovet av seniorbostäder, säger både kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson och kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim i en kommentar till bostadsförsörjningsenkäten.