Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Många får jobb i ny satsning!

En ny satsning gör att Arbetsmarknadsenheten får ut många i jobb. Resultaten är så bra att förra årets alla mål överträffades!

250 personer fick en anställning.

101 långtidsarbetslösa ungdomar fick en ettårig anställning.

Och samtliga ungdomar i målgruppen fick sommarjobb!

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag förra året var att ”en om dagen”, 20 personer i månaden, skulle gå från långtidsarbetslöshet till avlönat arbete eller studier. Genom kommunens satsning skulle också minst 75 långtidsarbetslösa ungdomar erbjudas anställning, och dessutom skulle samtliga 16- och 17-åringar i kommunen erbjudas sommarjobb. Allt detta och mer därtill uppfylldes, bland annat genom en satsning på nära samarbete med näringslivet i Hässleholm.


Kommunens satsning

Endast cirka 40 % av Arbetsmarknadsenhetens budget finansieras av kommunala medel; men tack vare den budgeten kunde Hässleholms kommun under 2018 ansöka om drygt 10 extra miljoner kronor från staten och europeiska socialfonden. Det är bland annat de pengarna som gjort kommunens satsning på närmare samarbete med privata näringslivet möjlig.


Långt från arbetsmarknaden

Klienter från socialförvaltningen och kunder från Arbetsförmedlingen får ta del av Arbetsmarknadsenhetens utbud av insatser. Arbetsmarknadsenheten har extra stort fokus på de kommuninvånare som är, eller riskerar att hamna, långt från arbetsmarknaden, samt de som har behov av ekonomiskt bistånd från socialförvaltningen.


Lyckade resultat

- Praktik och utbildningsinsatser som arbetsgivare är delaktiga i, är nyckeln till framgång för både individer och näringslivet i Hässleholms kommun. Det är där vi satsar våra resurser, vilket är en stor förklaring till våra lyckade resultat, säger Jörgen Bergvall, verksamhetschef på Arbetsmarknadsenheten.


  • Genom Arbetsmarknadsenhetens verksamhet fick 250 personer en anställning 2018.
  • 101 långtidsarbetslösa ungdomar fick en ettårig anställning i Hässleholms kommun.
  • Samtliga ansökande ungdomar fick erbjudande om feriearbete i Hässleholms kommun: 269 stycken 16- och 17-åringar tackade ja till erbjudandet.


Möt Ahmed som fick jobb hos Mattias!

Två glada män, i halvfigur, Mattias och Ahmed.

Arbetsgivare Mattias Hörgerud på Hörgeruds el och Ahmed Syrah, före detta arbetssökande som kom till Sverige för tre år sedan.

Mer information

Arbetsmarknadsenheten tillhör Arbetsmarknad & kompetensutveckling på Hässleholms kommun.

 

Här ansvarar man för kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Genom utbildning, vägledning och flexibla samarbetslösningar mellan arbetssökande, arbetsgivare och myndigheter, arbetar man för att motverka arbetslösheten.