Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Kvalitetspriser till personal i barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden delade ut två kvalitetspriser till personal i grundskolan och gymnasiet vid sitt sammanträde i december 2018.

Utmärkelsen för goda resultat gick till Martina Engkvist, Kristina Klang och Jenny Nilsson vid Västerskolan F-9 i Hässleholm. De fick priset för sitt systematiska arbete med att öka elevernas motivation att läsa moderna språk. Ett formativt arbetssätt, sambedömning och kollegial samsyn kring undervisningsmaterial och metoder är några framgångsfaktorer för att uppnå hög måluppfyllelse, likvärdig bedömning, kollegialt lärande och få avhopp från språkkurserna vid Västerskolan.


Utmärkelsen för goda insatser gick till Studio HTS arbetslag för sitt arbete med att skapa goda förutsättningar för elever, som har stort behov av extra stöd i sitt skolarbete på nationella gymnasieprogram på Hässleholms Tekniska Skola. Ett nära samarbete mellan Studio HTS personal, undervisande lärare på de nationella gymnasieprogrammen, elevhälsan, elever och deras vårdnadshavare är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att utveckla ett individuellt anpassat studiestöd för att eleverna ska kunna uppnå goda studieresultat.