Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-12-28 av Emma Ragnarsson

Nya förvaltningar vid årsskiftet

Den 1 januari 2019 förändras kommunens organisation enligt beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att elva förvaltningar minskas till sju förvaltningar. Inledningsvis kommer det inte ske några större förändringar för dig som medborgare utan du kommer i kontakt med verksamheterna via ordinarie kontaktvägar.

- Förändringarna sker främst internt och ska inte påverka dig som medborgare i någon större utsträckning. Våra nya förvaltningar och nämnder ska först och främst forma arbetet. Detta är en chans för oss att tänka nytt och den ska vi ta tillvara på, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.

 

Förvaltningarnas arbete med pågående ärenden kommer fortsätta som tidigare. Eventuella förändringar som exempelvis nya kontaktuppgifter kommer meddelas efter hand.

 

Från elva till sju förvaltningar

Kommunfullmäktiges beslut innebär att kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen bildar en gemensam kultur- och fritidsförvaltning med en gemensam kultur- och fritidsnämnd. Miljökontoret och stadsbyggnadskontoret bildar en gemensam miljö- och stadsbyggnadsförvaltning med en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd.

 

Dessutom upphör arbetsmarknad och kompetensutveckling samt räddningstjänsten som egna förvaltningar. De blir istället avdelningar på kommunledningskontoret som vid årsskiftet byter namn till kommunledningsförvaltningen.