Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-12-19 av Freja Hagsund

Omfördelning av platser i Europaparlamentet efter Brexit

Efter Storbritanniens utträde ur EU kommer en omfördelning av Europaparlamentets platser ske. Sverige är ett av de medlemsländer som i och med detta kommer få ytterligare ett mandat.

Europaparlamentet

Den 29 mars 2019 planeras Brexit träda i kraft. Detta betyder att Storbritannien också förlorar sina 73 mandat i Europaparlamentet.

 

Nuvarande mandatfördelning

I dagsläget finns 751 direktvalda ledamöter i Europaparlamentet vilka är fördelade mellan medlemsländerna. Beroende på ett lands folkmängd har ett land fler eller färre mandat vid parlamentet. Ett större land som Tyskland med 82 miljoner invånare har i dagsläget 96 mandat medan ett mindre land som Malta med strax under en halv miljon invånare idag har 6 mandat. Efter Storbritanniens utträde kommer ledarmötenas antal minska från 751 till 705.

 

Efter Brexit

46 av Storbritanniens nuvarande 73 mandat kommer sparas för framtida behov, exempelvis som reserv för eventuell utvidgning av EU. Resterande 27 platser kommer tilldelas andra medlemsländer.

 

Vissa medlemsländer kommer få ytterligare en till fem platser i parlamentet. Om ett medlemsland får fler platser i parlamentet, eller inte, beror på ett redan existerande underskott som skett i takt med demografiska förändringar, och som nu korrigeras. I fördelningen tar man hänsyn till medlemsländernas invånarantal men följer också principen om ”degressiv proportionalitet”. Denna princip betyder att ett land med mindre befolkning får fler mandat än vad som egentligen är i proportion till landets invånarantal. Som minst kan ett land ha sex företrädare.

 

Sverige har idag 20 representanter och är ett av de medlemsländer som kommer bli tilldelat ytterligare ett mandat. Även Danmark, Estland, Finland, Kroatien, Polen, Rumänien, Slovakien och Österrike kommer tilldelas ett nytt mandat. Av de länder som får flera mandat tillhör Irland som får två nya, Italien och Nederländerna som får tre nya, samt Spanien och Frankrike som får hela fem nya mandat.

 

Först efter Storbritanniens officiella utträde kommer de nya bestämmelserna börja gälla.

 

Läs mer på Europaparlamentets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.