Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-12-19 av Kenneth Englund

Klart med nya förvaltningschefer

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under onsdagen att tillsätta Jan Karlsson som chef för miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen samt Anders Rosengren som chef för kultur- och fritidsförvaltningen. De tillträder de nya tjänsterna 1 januari 2019 i samband med att förvaltningar omorganiseras.

Gemensamma förvaltningar

Anders Rosengren har arbetat som kulturchef i Hässleholms kommun sedan 2013. Kulturförvaltningen bildar tillsammans med Hässleholms fritid en ny gemensam förvaltning vid årsskiftet. Samtal förs med tidigare fritidschef Stefan Larsson om nya arbetsuppgifter.


- Jag är otroligt glad över möjligheten att få arbeta med både kultur- och fritidsfrågorna i Hässleholms kommun. Vår kommun har fantastiska möjligheter där kultur och fritid
spelar en avgörande roll, och tillsammans med duktiga medarbetare kommer jag göra allt för att på bästa sätt ta tillvara dessa, säger kulturchef Anders Rosengren.


Lång erfarenhet av stadsbyggnad

Jan Karlsson har valt att ta uppdraget som chef för miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen under ett år. Han har lång erfarenhet av stadsbyggnadskontorets arbete, närmast som förvaltningschef.


- Det ska bli spännande att forma den nya förvaltningen tillsammans med medarbetarna. Vi kommer fortsätta arbetet med ett processinriktat arbetssätt och sträva bort från
stuprörstänk. En viktig utmaning inte bara för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, utan för hela kommunkoncernen, säger stadsbyggnadschef Jan Karlsson.


Ny rekrytering sommaren 2019

Nuvarande miljöchef Sven-Inge Svensson arbetar kvar i den nybildade förvaltningen under 2019. Ny rekrytering av chef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer påbörjas under sommaren 2019.


- Beslutet om att tillsätta förvaltningschefer med hög kompetens som är väl insatta i kommunens verksamheter ger oss en kontinuitet och stabilitet i organisationen. Vi har på kort tid lyckats rekrytera chefer som kommer att leda förvaltningarna genom organisationsförändringarna på ett bra sätt, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.