Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-12-11 av Anna Nordström

Hässleholm har en ny trafikplan

Hässleholm växer och det blir fler som ska samsas om utrymmet för bil, buss, cykel och gång. Det kan innebära att delar av Hässleholms gator och offentliga miljöer behöver byggas om eller gestaltas om, bland annat infarterna till staden. Det står i trafikplanen, som under tisdagen antogs av byggnadsnämnden.


Idag antog byggnadsnämnden trafikplanen för Hässleholm stadPDF (pdf, 10.6 MB). Den tar upp vissa åtgärder som bör göras för att trafiksystemet i Hässleholm ska förbättras, på fem och tio års sikt.

 

– Vi ska få plats i Hässleholm, både nu och i framtiden. Oavsett hur man tar sig fram ska det vara enkelt att röra sig och kännas tryggt. Det är trafikplanens uppgift, säger trafikplanerare Karolina Nilsson på Hässleholms kommun.

 

Trafikplanen tar därför upp alla färdsätt som är aktuella: gång- och cykel, bil, buss.

 

Bättre cykelvägar till skolor

I trafikplanen föreslås bland annat att kommunen inom fem år ska åtgärda brister i gång- och cykelnätet kring alla skolors närområden. Även åtgärda minst tre områden med bland annat belysning som gör det tryggare att gå och cykla kvällstid.

 

– Barn och ungas cyklande minskar, samtidigt som ohälsan ökar. Vi måste göra det möjligt att deras vardagsmotion blir av – så som att cykla och gå till och från skolan. Men i dagsläget finns det alltför många brister i stråk eller i vissa punkter. Även statistiken för olyckor visar på samband mellan att bilen har hög prioritet och för hög hastighet i staden, säger Karolina Nilsson.

 

Landsbygd och bil

Hon påpekar att Hässleholms kommun består av stora delar landsbygd och vi behöver ta oss till och från arbete, studier, fritidsintressen.

 

– Bilen ger en frihet som många och vi kommer vara beroende av den för lång tid framöver. Men det är framför allt de som bor i staden och kanske till viss del i våra stationsorter där små justeringarna kan ge få stora effekter om fler gör, säger Karolina Nilsson och fortsätter:

 

– Cykla med sina barn till förskola och skola så att de får en vana av röra sig i vardagen. Cykla till träningspasset på gymmet, testa att låta bilen stå en dag i veckan, försöka samåka när man kan eller kanske handla till grannen om man ändå är iväg.

 

Bygga om infarter

Trafikplanen föreslår även att Hässleholm kommun inom fem år ska ha tagit fram ett program för att gestalta om infarterna till staden, samt bygga om infarterna Stobyvägen och Helsingborgsvägen för att bli mer trafiksäkra och välkomnande.

För att göra det lättare att välja alternativ till bilen föreslås även tätare avgångar/ankomster med tåg till och från stationsorterna inom kommunen.

För att samsas och för att vi ska kunna bli fler i Hässleholms stad och kommun behöver bland annat utrymmet öka för gående, cyklister och kollektivtrafik medan biltrafiken behöver effektiviseras, föreslår trafikplanen.

 

– Att byggnadsnämnden antar denna trafikplan visar att det finns en vilja att göra Hässleholm till en mer människovänlig och nära stad att vara, arbeta, bo och leva i, säger Karolina Nilsson

 

Ändrad dragning för buss

Trafikplanen föreslår att linjenätsutredningen för bussar ska ses över och att en eventuell förlängning av linje 1 på Ljungdala och en ny stadsbusslinje via Västra centrum/Norden och ut till underhållsdepån i Kärråkra ska utredas.

 

– Med anledning av Skånetrafikens beslut om att ändra dragning för Ljungdala, är det viktigt att förtydliga att vi kommer att se över de förslag till förändringar som finns i linjenätsutredningen, säger Karolina Nilsson.

 

Linjenätsutredningen har tagits fram av Skånetrafiken i samarbete med kommunen under 2016 och 2017.

 

Första Avenyen i Hlm

I trafikplanen föreslås bland annat att kommunen inom fem år ska åtgärda brister i gång- och cykelnätet kring alla skolors närområden.

Barn cyklar i Hlm

Mer information

TrafikplanenPDF (pdf, 10.6 MB) är ett åtgärdsprogram för Hässleholm stad, för att åtgärda specifika eller övergripande saker i trafiksystemet så att visioner, mål och strategier nås.

 

PresentationenPDF (pdf, 3.8 MB) som användes på byggnadsnämnden den 11 december 2018.