Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-12-11 av Annalena Olausson

Beslut om ombyggnad
i centrum

Byggnadsnämnden fattade under tisdagen beslut om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att fortsätta centrumutvecklingen i Hässleholm. – Det här betyder att vi nu ska arbeta vidare med ett gestaltningsförslag för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Hässleholm centrum, som ska bli ännu mer attraktivt, säger Robert Samuelsson, chef på byggavdelningen på Hässleholms kommun.


I uppdraget, kallat centrumutveckling etapp 2, ingår bland annat att gestalta Magasinsgatan, det område vid stationen där resenärer kan hämtas och lämnas. Även Första Avenyen, delen som sträcker sig från Frykholmsgatan upp till kyrkan, ingår i uppdraget.


– I uppdraget att gestalta har området för hämtning och lämning av resenärer på Magasinsgatan prioriterats då platsen idag inte känns så trygg och välkomnande som vi önskar, säger Robert Samuelsson, chef på byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret, och fortsätter:

– Tillsammans med pågående åtgärder som tydligare skyltning, bättre belysning och utredning av en mer direkt koppling mellan Viaduktsgatan och Magasinsgatan, är avsikten att göra Magasinsgatan till en välkomnande, tryggare och mer tillgänglig plats för alla som reser till och från Hässleholm.


Tidigare förslag

I uppdraget ingår även att arbeta vidare med ett tidigare framtaget förslag på uppställningsplats för lastbil på södra sidan av Kulturhuset. Den föreslagna ombyggnaden kan få stor påverkan på trafikrörelserna på Andra Avenyen, enligt Robert Samuelsson:

– Därför är det viktigt att åtgärden genomförs på ett sätts som inte får negativa konsekvenser för framtida utveckling av Andra Avenyen.


Byggnation tidigast 2021

När det gäller Första Avenyen ska en omgestaltning ske med utgångspunkt i den redan genomförda ombyggnationen av Första Avenyen i anslutning till Stortorget och Amelies plats.


– När det gäller fortsättningen på Första Avenyen räknar vi inte med byggnation förrän tidigast 2021. Men för området runt Magasinsgatan och ny uppställningsplats vid Kulturhuset hoppas vi kunna genomföra åtgärder tidigare än så, säger Robert Samuelsson.


Visionsbild över Hässleholm centrum.

Byggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att fortsätta centrumutvecklingen i Hässleholm. Illustration: COWI

Mer information

Tekniska nämnden tog 27 november i år beslut om att ansökan om att byggnadsnämnden ska ge stadsbyggnadskontoret ett gestaltningsuppdrag. Innan etapp 2 kan inledas ska förslaget ut på samråd med allmänhet och berörda fastighetsägare och företag. Slutligen ska kommunfullmäktige besluta om ett genomförande.

 

Efter många års diskussioner om en ombyggnation av centrum i Hässleholm, byggdes Järnvägsgatan och den del av Första Avenyen som var öppen för biltrafik om 2017, det som idag har namnet Amelies plats.