Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-12-06 av Malin Wiik

Räddningschefen lämnar vid
årsskiftet

Från och med den 1 januari 2019 upphör räddningstjänsten som en egen förvaltning och övergår istället till att vara en avdelning inom kommunledningsförvaltningen. Räddningschefen Daniel Sirensjö har tackat nej till den nya tjänsten som avdelningschef och därmed avslutas hans uppdrag vid årsskiftet.

- Jag har trivts utmärkt i rollen som räddningschef, men en stor del av min tjänst och personliga utveckling har också varit att verka som förvaltningschef. Jag har gillat att få ta
fullt ansvar för en förvaltning, att ingå i koncernledningsgruppen och att få jobba med
utvecklingsfrågor för hela kommunen. När den delen av tjänsten försvinner så väljer jag att kliva av, säger Daniel Sirensjö.

 

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut om ny organisation så entledigas Daniel Sirensjö från sin tjänst som förvaltningschef för räddningstjänsten i Hässleholm. Enligt anställningsavtalet som förvaltningschef har räddningschefen rätt till ersättning för uppsägningstiden, samt ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.


- Jag har full respekt för Daniels beslut, samtidigt som vi kommer att sakna hans engagemang och kunskap här. Daniel har varit en stor tillgång för räddningstjänsten och Hässleholms kommun och vi önskar honom varmt lycka till med kommande uppdrag, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.


Arbetet pågår med att tillsätta en tillförordnad räddningschef som tar vid 1 januari 2019 i väntan på rekryteringen av en avdelningschef för räddningstjänsten.