Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-28 av Emma Ragnarsson

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-28:

Förnyad överenskommelse för samverkan med Polisen

För att bidra till en ökad trygghet och säkerhet samarbetar kommunen med Polisen och nu gör man en ny överenskommelse för åren 2019-2022. Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla och fördjupa samarbetet genom att tydliggöra formen för samverkan. Målet är att uppnå minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen genom ett långsiktigt samarbete, bland annat med årliga medborgarlöften. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen antar den nya samverkansöverenskommelsen.

 

Driftstöd till Kristianstad Österlen Airport

Kristianstad Österlen Airport AB ägs gemensamt av ett antal kommuner. Kristianstads kommun äger 91 procent, Hässleholms kommun äger 5 procent, Bromölla kommun äger 2 procent och Östra Göinge kommun äger 2 procent. För att täcka förluster under 2018 föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunstyrelsen beviljar 650 000 kr till flygplatsen. Stödet ska betalas till Kristianstads kommun som ansvarar för att pengarna betalas ut i enlighet med Europeiska kommissionens regler. Hanna Nilsson (SD) deltog inte i beslutet.

 

Motion om hundrastgårdar

Sverigedemokraterna Hanna Nilsson och Maria Jönsson lyfter i en motion efterfrågan av hundrastgårdar i Hässleholm och eventuellt behov i kransorterna. Tekniska förvaltningen svarar att man inte har några kommunala hundrastgårdar, däremot upplåter kommunen mark till hundrastgårdsföreningar. I dagsläget driver föreningar hundrastgårdar på kommunal mark i Hästveda, Vinslöv och Vittsjö. Det finns även kommunal mark i Hässleholms tätort som kan upplåtas kostnadsfritt, om det finns intresserade föreningar som vill anlägga hundrastplats i staden. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser därmed att motionen är besvarad. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.