Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-27 av Emma Ragnarsson

Ny organisation beslutad av kommunfullmäktige

Under måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige om en ny nämnds- och förvaltningsorganisation. Nuvarande elva förvaltningar minskas till sju förvaltningar från och med 1 januari 2019.

- Kommunen befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge. Den nya politiska organisationen minskar kraftigt kostnaderna för politiska arvoden. Besparingen beräknas uppgå till 3 miljoner kr/år vilket motsvarar drygt 25 % av kostnaderna. För mig är det viktigt att politiken går före och visar vägen genom den omställning som vi nu behöver göra, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

 

Beslutet innebär att kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen bildar en gemensam kultur- och fritidsförvaltning med en gemensam kultur- och fritidsnämnd. Miljökontoret och stadsbyggnadskontoret bildar en gemensam miljö- och stadsbyggnadsförvaltning med en gemensam miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Dessutom upphör arbetsmarknad och kompetensutveckling samt räddningstjänsten som egna förvaltningar. De blir istället avdelningar på kommunledningskontoret som vid årsskiftet byter namn till kommunledningsförvaltningen.

 

- Vi ser viktiga samordningsvinster utifrån bland annat kompetensförsörjning och en effektivare verksamhet genom att vi bildar nya gemensamma förvaltningar för kultur och fritid samt miljö och stadsbyggnad. Förhoppningen är också att det ska leda till en smidigare kontakt för våra medborgare och företagare i frågor som rör dessa förvaltningar, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).