Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-26 av Kenneth Englund

Unik pilotverksamhet ger utbildning och jobb!

Hässleholms kommun satsar på en unik pilotverksamhet, där över hundra personer får möjlighet att komma ut i arbetslivet. Det är långtidsarbetslösa ungdomar, nyanlända och personer med funktionsvariationer som ges chansen till coachning och utbildning, samtidigt som de arbetar inom ett bristyrke. Satsningen som kallas Kompetensklivet, genomförs tillsammans med bland andra kommunens näringsliv.

- På det här sättet är vi många som hjälps åt att kompetensutveckla personer som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden, ge företagen möjlighet att rekrytera framöver och minska bidragsberoendet, säger Jörgen Bergvall, verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten på Hässleholms kommun.

 

Gemensam satsning

Kompetensklivet drivs tillsammans med vuxenutbildningen, fackförbundet Kommunal, Arbetsförmedlingen samt 50 av kommunens största företag.

 

Arbetsmarknadsenheten, som tillhör Förvaltningen Arbetsmarknad och Kompetensutveckling, har ansökt om externa medel för att säkra den höga kvalitén i de pedagogiska insatserna. Pengar är bland annat sökta hos ESF.

 

I Kompetensklivet kommer de som får en arbetsmarknadspolitisk anställning inom ett bristyrke, som exempelvis vård eller förskola, utbildas och coachas under sin anställningstid. Med nya pedagogiska grepp och anpassad nivå på utbildningen, är målet att de som utbildas ska ta examen, fortsätta plugga eller få ett jobb. Allt istället för att gå tillbaka till bidragsberoende.

 

Goda resultat

Tidigare liknande projekt i kommunen har av externa forskare som granskat insatserna, fått mycket positiva utvärderingar. Deltagarna har gått från bidragsberoende till anställning, vilket bland annat ger kommunen ökade skatteintäkter.

 

Sedan rekryteringsprocessen i Kompetensklivet drog igång för dryga två veckor sedan, har redan över 150 personer ansökt om att få vara med. På kompetensklivets hemsida kommer kontinuerligt nya platser att läggas ut. På sajten finns också mer information om vilka som kan söka och hur man gör.

 

Mer information om tidigare projekt och resultat, samt en aktuell lägesrapport om arbetsmarknaden i Hässleholm, finns i länkarna nedan.