Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-26 av Thomas Lindahl

Sösdala simhall stängt tills vidare

Miljökontoret och Hässleholms Fritid har idag gjort bedömningen att det skulle innebära risk för människors hälsa att öppna Sösdala simhall igen.

Sösdala simhall stänger tills vidare.

Sösdala simhall.

Varför stänger vi?

Detta baserat på det faktum att filtren inte fungerar optimalt och att ventilationen inte tar hand om trikloraminer i luften på tillfredsställande sätt.

Simhallen hålls därmed stängd tills vidare besked kommer.