Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-26 av Annalena Olausson

Hässleholm får över sex miljoner kronor i byggbonus

Hässleholm kommer att få en byggbonus på cirka 6,2 miljoner kronor från regeringen. – Det är viktiga pengar för kommunen att använda för att öka planeringsberedskapen med översiktliga planeringsunderlag och detaljplanering för att få fler byggrätter i kommunen, säger Jan Karlsson, förvaltningschef på stadsbyggnadskontoret i Hässleholm.

Ett av villkoren för att få byggbonus är att kommunen gett startbesked som gör det möjligt att bygga bostäder. I Hässleholm har 233 startbesked givits under perioden 31 juli 2017 till 1 augusti 2018. Det är en ökning med 57 procent från perioden innan, då antal startbesked låg på 148.

 

– Det är oerhört positivt att följa den nuvarande trenden med ökat bostadsbyggande i Hässleholm. Det visar att byggföretagen förstår Hässleholms attraktiva läge i Skåne och vill satsa på Hässleholm som boendekommun, säger Robert Samuelsson, chef på byggavdelningen Hässleholms kommun, och fortsätter:

– Ett tydligt steg i rätt riktning mot kommunens åtagande i Sverigeförhandlingen med 3000 nya bostäder till 2030.

 

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads, rivnings- eller markåtgärd, efter att man fått sitt lov beviljat.Mer information

Regeringens byggbonus ska bidra till att kommunerna planerar för fler bostäder och tar ansvar för bostadsförsörjningen.

 

För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.