Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-20 av Freja Hagsund

Investeringsplanen för Europa

Vad innebär investeringsplanen för Europa, och vem kan dra nytta av den? Investeringsplanen är en strategi i tre delar, skapad av EU-kommissionen för att främja investeringar.

Investeringsplanen, även så kallad Junckerplanen, är EU-kommissionens strategi för att få bort hinder för investeringar, synliggöra och bistå investeringsprojekt och använda ekonomiska resurser smartare.


Planen består av tre pelare:

 

  • Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) syftar till att få fram privata investeringar. Kommissionen samarbetar med Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen). Efsi är en EU-finansierad garanti som ger EIB-gruppen ett förstaförlustskydd, vilket innebär att EIB-gruppen kan finansiera projekt med högre risk än vad de annars skulle ha gjort.

  • Europeiska centrumet för investeringsrådgivning och den europeiska investeringsportalen (EIPP) erbjuder tekniskt bistånd och ökar projektens synlighet.

  • Insatser som tar bort hinder för investeringar på nationell nivå och EU-nivå för att skapa ett bättre företagsklimat.


Handdiscover - projektexempel

Ett svenskt projekt som har fått finansiering från Efsi är Handiscover. Handiscover är en bokningstjänst där människor med nedsatt rörlighet kan hitta semesterboenden som är anpassade efter deras behov. På grund av Efsi-stödda lån har företaget gjort tekniska förbättringar av sin webbplats och utvecklat sin marknadsföringsstrategi.


Läs mer om projektet på hemsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Välkommen till seminarium den 5 december

Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns till att söka finansiering och locka investerare till ditt projekt och företag? Vi bjuder in till ett seminarium om investeringsplanen, där du dessutom kan boka enskilda möten med EIB och Almi Företagspartner!

 

Anmälan och mer information hittar du härPDF (pdf, 180.5 kB).