Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-13 av Louise Nordholm

Ung satsning på äldreomsorgen i Hässleholms kommun

Sång och dans, ordna ett quiz, visa hur man använder en surfplatta eller läsa ur dagens tidning. Det är några av arbetsuppgifterna för de hundratal ungdomar i 15-årsåldern som i somras började arbeta på äldreboenden i Hässleholms kommun. Tanken är att förgylla helgerna för de boende, men också att locka unga till en framtid inom vård- och omsorgsyrken.

Ung Omsorg_Högalidshemmet

Foto: Louise Nordholm.

Det är söndag eftermiddag på Högalidshemmets äldreboende i Hässleholm. I sällskapsrummet på fjärde våningen är fika framdukad och runt bordet sitter några av de boende och ungdomar bredvid varandra. Elsa är en av de boende som har varit med under den dryga timmen som ungdomarna har varit där. Abed, 15 år gammal, sitter bredvid och tillsammans tittar de på bilder från tidigare helger.

 

- Det är väldigt roligt att lära känna de äldre, de har så mycket att berätta och så mycket kunskap att dela med sig av. Jag trivs jättebra med mitt jobb, säger han.

 

Det är genom ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun och företaget Ung Omsorg som ungdomarna, ett par timmar varje helg, ordnar olika former av aktiviteter för de boende på kommunens äldreboenden. Ofta kommer en grupp med fem ungdomar till ett äldreboende på helgen och umgås, där mycket tid går åt till samtal.

 

- Det är så roligt och vi har fått en fin kontakt. Jag ser alltid fram emot att de ska komma hit och vi har skapat många fina minnen tillsammans, säger Elsa.

En satsning med många vinnare

Det finns flera anledningar till att omsorgsförvaltningen valt att inleda ett samarbete med Ung Omsorg. Dels fördelarna med att människor får mötas och utbyta erfarenheter över generationsgränser och dels för att skapa ett större intresse kring omsorgsyrket.

 

- Målet är att ge de boende det lilla extra, något som sätter guldkant på tillvaron. Genom att ungdomarna får se hur det är att arbeta inom vård och omsorg, hoppas vi även att intresset för vård- och omsorgsyrken ökar, säger Karin Axelsson, ordförande i omsorgsnämnden.

Mer information

Ung Omsorg är ett företag vars vision är att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. De anställer ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro på äldreboenden. Ungdomarna från Ung Omsorg går på högstadiet och varje team leds av en äldre och erfaren medarbetare. De får introduktion och utbildning innan de börjar jobba. Eftersom de allra flesta deltagare är under 18 år deltar de inte i det vanliga vårdarbetet på äldreboendet. De går utöver ordinarie personal och arbetet sker i äldreboendets allmänna utrymmen.

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun