Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-05 av Carina Jönsson Lindholm

För ett enklare företagsliv

Skåne Nordost satsar återigen på att samlas kring konceptet Förenkla – helt enkelt. Samarbetet syftar till att erbjuda företagen god service och enkelt förfarande samtidigt som kommunen bibehåller rättssäkerheten. Den 9 november samlas totalt 150 medarbetare för att förenkla för de som driver företag, ta del av goda exempel från andra delar av landet samt lyssna på vikten av ett gott värdskap.

 

-Tillsammans inom Skåne Nordost-samarbetet vill vi stärka näringslivets förutsättningar att verka och utvecklas. En grundbult i detta är att förbättra de insatser vi gör inom företagsservice och myndighetsutövning, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun. Satsningen var mycket uppskattad förra gången vi arrangerade den och jag hoppas att vi även denna gång ska lära av varandra och hitta former som gör det lättare för företagen i kontakten med oss som myndighet.

 

150 medarbetare från de sex kommunerna i nordöstra Skåne samlas på Kulturkvarteret i Kristianstad fredagen den 9 november för att inspireras, utmanas och byta erfarenheter. Karlskronas kommun berättar om deras digitaliseringsarbete. Rättviksmodellen är ett exempel på hur kommunen kan förbättra företagsklimatet och samtidigt höja nivån på säkerhet, kvalitet och miljön. Dessutom blir det föreläsning om värdskapet och hur kommunerna kan arbeta med det mänskliga mötet i uppdragen. Parallellt med detta kommer deltagarna att ta fram konkreta exempel på hur man framgångsrikt arbetat med förenklingar i den egna verksamheten.

 

Skåne nordost logga


Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad + Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne där fokus ligger på tillväxt och att fler invånare ska ha arbete. Varje kommun arbetar med dessa frågor också var för sig, men i många utvecklingsfrågor är vi starkare tillsammans, inte minst när vi pratar med gemensam röst regionalt och nationellt. Skåne Nordost består av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.


Mer information

För mer information kontakta:

Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare, Skåne Nordost,
tel. 072-885 78 98