Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-07 av Emma Ragnarsson

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-07:

Hässleholms Vatten AB föreslås bli en del av Hässleholm Miljö AB

För att Hässleholm Miljö AB ska kunna vidareutveckla verksamheten på Hässleholms kretsloppscenter utan att reglerna för offentlig upphandling påverkar möjligheten att samla in avfall från kommunens invånare, behöver något förändras. Efter utredningar föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott att Hässleholm Miljö AB får köpa samtliga aktier i Hässleholms Vatten AB. Det innebär en sammanslagning av bolagen som ska ske när det är organisatoriskt och ekonomiskt möjligt.

 

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Motion om felaktig utbetalning av bidrag

Sverigedemokraterna Patrik Jönsson och Ulf Berggren föreslår i en motion att Hässleholms kommun ska ta fram en handlingsplan för att polisanmäla asylsökande som felaktigt fått bidrag. Enligt yttrande från integrationsenheten och socialnämnden finns det lagar som gör att kommunen har skyldighet att anmäla bidragsbrott. Socialförvaltningen har idag fastställda rutiner för hur misstänkta bidragsbrott ska utredas och handläggas.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därmed att motionen ses som besvarad. Hanna Nilsson (SD) reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Motion om busstrafik till Vinslöv

Socialdemokraterna Marianne Nilsson och Christer Welinder föreslår i en motion att Hässleholm kommun ska utreda möjligheterna för att återinföra busstrafiklinje mellan Vinslöv och Hässleholm samt Vinslöv och Kristianstad.

 

Tillväxtavdelningen svarar i ett yttrande att busstrafiklinjen 555 via Vinslöv avskaffades till förmån för Pågatågstrafiken. Stora delar av Vinslövs tätort har järnvägsstationen inom gång- eller cykelavstånd. Att ha en ordinarie busslinje samtidigt som tågtrafiken går är en dyr lösning. Om tågtrafiken inte går som planerat sätter man in ersättningsbussar som har större kapacitet för att klara fler resenärer.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen avslås. Lena Wallentheim (S) reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.