Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-11-01 av Gunvor Borre

På Musikförskolan Noten kommer barnens musikaliska förmåga att utvecklas

Målet för Musikförskolan Noten är att väcka och stimulera barns intresse och känsla för musik på ett enkelt och naturligt sätt. Förskolan beräknas starta i början av 2019 i nyrenoverade lokaler på Möllegången 9 i Hässleholm.

Musikförskolan Noten kommer att ha fokus på läroplanens (Lpfö98) mål om att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama”. I övrigt kommer förskolan att följa samma pedagogiska riktlinjer, som övriga förskolor i Hässleholms kommun.

 

- Med glädje, musik och skapande växer varje barn. Jag ser musik som en viktig uttrycksform för barn. Vi lär oss alla genom att se, höra och göra, det vill säga vi lär oss genom våra sinnen. Arbetet i förskolan ska vara lustfyllt så att barnen lär för livet. Sånger man lärt sig i barndomen finns bevarade i minnet och är en glädjekälla vid många tillfällen under hela livet, säger Helena Jonasson, som är förskolechef för bland annat den nya musikförskolan.

 

Musikförskolan Notens platser är sökbara på Hässleholms kommuns webbplats från och med den 2 november 2018. Ansökan görs på

https://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/e-tjanst.html.

 

För mer information, kontakta

Helena Jonasson, förskolechef

Telefon: 0451-26 79 12 

Mer information