Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-10-31 av Emma Ragnarsson

Förslag på ny organisation i kommunen

Under onsdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören får i uppdrag att förbereda för att förändra kommunens organisation med nämnder och förvaltningar. Vilka förändringar som ska genomföras förväntas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta beslut om senare i november.

Kommunen behöver förändra organisationen för att dels följa ändringar i kommunallagen och dels för att kunna hantera de ekonomiska utmaningarna.

 

- Vi ser viktiga samordningsvinster utifrån bland annat
kompetensförsörjning och en effektivare verksamhet genom att vi bildar nya gemensamma förvaltningar för kultur och fritid samt miljö och stadsbyggnad. Genom en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning kan exempelvis kommunens
företagare få en smidigare kontakt med en och samma förvaltning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

 

Sammanslagningen av nämnder innebär färre förtroendevalda.

 

- Vi pratar om att slå samman fyra mindre förvaltningar som idag har varsin nämnd. Genom att bilda gemensamma nämnder kan vi minska antalet förtroendevalda och därmed minska kostnaden för den politiska organisationen, säger Lars Johnsson (M).

 

Enligt ändringar i kommunallagen ska kommunstyrelsen endast styra över en förvaltning. Det innebär att räddningstjänsten och förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling inte längre kan ingå som egna förvaltningar under kommunstyrelsen.

 

- Här är vi tvungna att göra en förändring för att följa lagen,
säger Lars Johnsson (M).

 

Vilka förslag som ska genomföras kommer kommunstyrelsen behandla den 19 november. Därefter går ärendet vidare till kommunfullmäktige den 26 november.


Förslagen

Förslagen som ska förberedas för att kunna genomföras från och med den 1 januari 2019 är:

 

- Att miljönämnden och byggnadsnämnden bildar en gemensam nämnd vid namn samhällsbyggnadsnämnden.

 

- Att kulturnämnden och fritidsnämnden bildar en gemensam nämnd vid namn kultur- och fritidsnämnden.

 

- Att miljökontoret och stadsbyggnadskontoret bildar en gemensam förvaltning vid namn samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

- Att kulturförvaltningen och Hässleholms fritid bildar en gemensam förvaltning vid namn kultur- och fritidsförvaltningen.

 

- Att förvaltningen arbetsmarknad och kompetensutveckling upphör som egen förvaltning och istället ingår i kommunledningskontoret.

 

- Att räddningstjänsten upphör som egen förvaltning och ingår i kommunledningskontoret.

 

- Att funktionen lokalstrateg inom tekniska förvaltningen överförs till kommunledningskontoret.

 

Kommundirektören har också fått i uppdrag att förbereda för att kunna införa en serviceförvaltning från och med 1 januari 2020 som föreslås ersätta tekniska förvaltningen. I samband med det övergår också exploateringsavdelningen till kommunledningskontoret, enligt förslaget.