Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2018-10-23 av Kenneth Englund

Ny kommunledning i Hässleholm

Hässleholm får ett nytt politiskt styre. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 22 oktober. Fram till nästa val innehas kommunalrådsposterna av Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S).

Inledningsvis valdes presidium för mandatperioden 2018 – 2022. Till kommunfullmäktiges ordförande valdes Douglas Roth (M). Till 1:e vice ordförande valdes Patrik Jönsson (SD) och till 2:e vice ordförande valdes Irene Nilsson (S).

 

Ny kommunstyrelse

Valet av ny kommunstyrelse föregicks av en debatt om förslaget från M, L och KD att minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 15 till 13 ordinarie ledamöter och från 15 till 13 ersättare. Förslaget fick stöd av SD och FV medan S, C, MP och V valde att inte delta i beslutet. Antalet ordinarie ledamöter fastställdes därför till 13 och antalet ersättare till 13. Valet av ledamöter utföll enligt partiernas förslag:

 

Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen

Lars Johnsson (M), ordförande
Hanna Nilsson (SD), 1:e vice ordförande
Lena Wallentheim (S), 2:e vice ordförande
Karin Axelsson (M)
Robin Gustavsson (KD)
Agneta Olsson Enochsson (L)
Ulf Berggren (SD)

Sven Lundh (SD)
Björn Widmark (FV)
Joachim Fors (S)
Irene Nilsson (S)
Henrik Backlund (S)
Lena Svensson (C)

 

Ersättare i kommunstyrelsen

Stefan Larsson (M)
Douglas Roth (M)
Christer Caesar (KD)
John Bruun (L)
Jerry Andersson (SD)
Camilla Nordström (SD)
Susanne Lottsfeldt (SD)
Daniel Talmid (FV)
Camilla Lindoff (S)
Ola Lindahl (S)
Magnus Åkeborn (V)
Dolores Öhman (MP)
Johan Hammarqvist (C)

 

Ny valberedning

Fullmäktige fastställde också valberedningens sammansättning för mandatperioden. Valen utföll enligt följande:

 

Ledamöter
Mikael Koenen (L), ordförande
Ulf Berggren (SD), vice ordförande
Kenny Hansson (M)
Gunnel Gustavsson (KD)
Mikael Björklund (FV)
Joachim Fors (S)
Anders Edwall (C)
Solbritt Lindborg (MP)
Anita Petersson (V)

 

Ersättare
Winnie Aronsson (L)
Hanna Nilsson (SD)
Kristina Lind (M)
Maria Tennevi (KD)
Björn Widmark (FV)
Monica Ero (S)
Ann-Kristin Johnsson (C)
Håkon Jansen Söderberg (MP)
Magnus Åkeborn (V)